Tot slot

Iwata:

Morgen vindt de officiële Europese release van de Wii plaats, hiermee nadert de ’Iwata vraagt’-serie haar einde. Ik wil graag iedereen bedanken die onze gesprekken via deze interviews gevolgd heeft. In de afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om een totaal nieuw product te vervaardigen dat in niets lijkt op zijn voorgangers, gericht op een forse uitbreiding van de spelersgroep. Dit is voor ons een ongekende uitdaging geweest. Vanwege de prestaties die we met zijn allen hebben neergezet, wil ik jullie laten meedelen in de details van de ontwikkeling van de Wii. Het is mijn wens dat deze interviews blijven bestaan als getuigenis van al het werk dat dit project met zich meebracht. We mogen ons gelukkig prijzen dat we maximaal gebruik konden maken van alle mogelijkheden die ons zijn aangereikt en de ondersteuning van iedereen, zowel binnen als buiten Nintendo. Terugkijkend op het totale project, durf ik met zekerheid te zeggen, dat als we het allemaal weer opnieuw zouden moeten doen, de resultaten hetzelfde zouden zijn. Ik vind de creatie van dit systeem een fantastische prestatie en ik heb nergens spijt van. Met de release van de Wii heeft Nintendo - voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf - haar ambitie weten te verwezenlijken om een nieuw systeem, wereldwijd op praktisch het zelfde moment uit te brengen. Dit is iets wat we wilden doen voor onze consumenten in Europa, die vaak geduldig moeten wachten tot onze producten worden uitgebracht. Vanwege de gigantische, wereldwijde vraag hebben er zich situaties voorgedaan, waarbij klanten er niet in zijn geslaagd om een Wii-systeem te reserveren. Daarnaast vertegenwoordigen de huidige beschikbare functies op de Wii nog niet het volledige aanbod dat wij aanvankelijk voor ogen hadden. Dit vraagt om enige reflectie. Maar voor wat de Wii betreft, zijn de ontwikkeling en de productie in geen geval het einde van het verhaal. We hebben pas ons doel bereikt, als de Wii volledig voldoet aan de verwachtingen van de consument en iedereen bereikt, ongeacht leeftijd, geslacht en speelervaring. Wat ik bedoel te zeggen, is dat het Wii-project verre van voltooid is. We zijn van plan om updates voor de Wii aan te bieden via internet, om zo stap voor stap ons doel te naderen: een groot en gevarieerd aanbod aan beschikbare software en kanalen, en uiteindelijk in de fase te belanden waarin elk familielid de afstandsbediening van de Wii ter hand neemt, als onderdeel van het dagelijkse leven. Dat is de uitdaging die voor ons in het verschiet ligt. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal nogmaals te bedanken voor het luisteren naar onze gedachten, gevoelens en toekomstverwachtingen voor de Wii.

Satoru Iwata
President-directeur
Nintendo Co., Ltd.

7 december 2006