4. Het visspelletje maken

Iwata:

Morita-san, mag ik jou wat vragen over het visspelletje?

Morita:

Hè? Is het wel in orde als ik eerst aan bod kom?

Iwata:

Miyanaga-san, ik zal jou later wel wat over de gebieden vragen.

Miyanaga:

Oké.

Morita:

Even kijken, waar zal ik beginnen?

Iwata:

De visvijver in Ocarina of Time is zo compleet dat het eigenlijk een volledig visspel is. Dat is een deel van de Zelda-traditie die tot op heden wordt voortgezet. Hoe kwam het dat je zoiets op zo’n indrukwekkende schaal wist te maken?

Morita:

De watertempel is in Lake Hylia. Aonuma-san ontwierp die kerker. De baas die daar verschijnt, is Morpha. Juist toen ik dat maakte, kwam er een landvorm in de vorm van een plas.

Iwata Asks
Iwata:

Morpha komt uit het water en vecht met Link.

Morita:

Juist. Toen ik die baas maakte, was ik aan het spelen met…

Iwata:

‘Spelen’ (lacht)? Ik betwijfel of je zoveel tijd had!

Morita:

Maar om de een of andere reden had ik dat (lacht). (Allen lachen.)

Morita:

Ik had toevallig een model van een vis, dus…

Iwata:

Je had het ‘toevallig’ (lacht)?

Morita:

Ja (lacht)! Een model van een vis om in een lege fles te doen. Ik gebruikte dat model en liet het in de plas in de kerker zwemmen, en toen ik het rond zag zwemmen, dacht ik: “O! Ik kan gaan vissen!”

Iwata:

Hoe heb je de hengel gemaakt?

Morita:

Ik nam ergens het model van en maakte er een cilindervorm van, en toen… (Gebaart alsof hij een hengel uitwerpt.)

Haruhana:

Je gebruikte Links beweging voor het zwaaien met zijn zwaard.

Morita:

Yep. Maar dat was toen alleen voor mijn eigen plezier. Je weet wel, voor als ik even een adempauze nodig had.

Iwata:

Hoe lang duurde het voordat de andere medewerkers dit ontdekten?

Morita:

Hm, niet lang.

Aonuma:

Aanvankelijk had ik geen idee dat hij dat deed.

Morita:

O, dat klopt. Toen Aonuma-san naar me toekwam, dacht ik: “O, o!” Ik heb het scherm toen meteen gesloten. (Allen lachen.)

Aonuma:

Nou, je had een baas moeten maken!

Iwata:

We hadden het project herhaaldelijk uitgesteld, dus het was een dringende aangelegenheid om een baas te maken. Je had je daarmee bezig moeten houden (lacht)!

Morita:

Toch bleef ik het om de een of andere reden verder uitwerken en…

Iwata:

‘Om de een of andere reden’?! Ja, omdat jij je energie erin stak (lacht)! Is het echt zo makkelijk om een visspelletje te maken?

Morita:

Ja. Ik hoefde er niet veel moeite voor te doen.

Aonuma:

Echt waar…?

Morita:

Ja, echt waar. En het kwam precies zo uit als ik me had voorgesteld.

Aonuma:

O, dus je had er een compleet idee van voordat je het maakte?

Morita:

Ja.

Miyanaga:

We hoefden er niet veel meer aan te doen.

Iwata:

Juist. Vanaf het begin had je een helder beeld voor ogen van wat je wilde maken.

Morita:

Ja. Ik wist dat als ik de materialen en de juiste plek had, ik het op tijd voor elkaar kon krijgen.

Aonuma:

Dus jij moest de landvorm maken, Miyanaga-san.

Miyanaga:

Ja. Op een dag kreeg het landschapsdesignteam plotseling het verzoek binnen met de mededeling: “We hebben een plek nodig om te vissen!” Maar we wisten niet waar we het moesten maken.

Iwata:

Het visspelletje heeft eigenlijk niets met Links avontuur te maken.

Miyanaga:

Nee (lacht)! Maar als we zo’n realistisch visspelletje konden maken, wilde iedereen het in het spel hebben, zelfs als het meer werk betekende.

Iwata Asks
Aonuma:

Iedereen was zelfs vrij opgewonden en zei: “We moeten dat in het spel stoppen!”

Miyanaga:

Het leek ons dat de visserspoel dicht bij water moest zijn en besloten om het bij Lake Hylia te doen. Maar we hadden dat oorspronkelijk niet gepland, dus plaatsten we deuren op een kaal stuk rots aan de rand van het meer (lacht).

Aonuma:

Ja! We forceerden een manier om het in het spel te stoppen (lacht)!

Morita:

Het wordt beschouwd als een minigame, maar zo klein is het eigenlijk helemaal niet. We moesten een andere kamer maken om die gegevens te lezen.

Iwata:

Dus jullie hakten een knoop door voor de plek van de visvijver en moesten de content maken. Dienden jullie veel verzoeken in voor dingen als de vijvereigenaar die we eerder bespraken?

Morita:

In plaats van verzoeken in te dienen, zorgde ik ervoor dat ze mij de leiding gaven over het ontwerp! Ik zei: “Zet hier palen neer.” En: “Laat hier onkruid drijven…”

Miyanaga:

We maakten een fundament en vervolgens ontwierp Morita-san alles, hij bepaalde zelfs waar het onkruid dreef.

Iwata:

Als een programmeur ambitieus wordt, is hij niet te stoppen (lacht)!

Aonuma:

De visvijver gebruikt toch geluiden van vechtende vijanden?

Morita:

Dat was om voor spanning te zorgen.

Miyanaga:

Was die melodie op jouw verzoek gemaakt?

Morita:

Eh… ja.

Iwata:

Heb je zelfs het geluid bepaald?

Morita:

Ik heb erom verzocht en het er zelf in gedaan, en zo werd het gelaten.

Aonuma:

Met ‘verzocht’ bedoel je dat je het zonder toestemming hebt gepakt en het er zelf in hebt gezet (lacht)!

Morita:

Yep… dat klopt wel zo’n beetje (lacht). (Allen lachen.)

Morita:

Als ik dat tegenwoordig zou doen, zou ik in moeilijkheden geraken! Het geluidspersoneel zou zeggen: “Dat kun je niet zomaar gebruiken!”

Takizawa:

De visvijver was echt jouw heilige grond (lacht)!

Haruhana:

Morita-san kon daar alles doen wat hij wilde (lacht).

Miyanaga:

We waren slechts assistenten (lacht).

Morita:

Sorry. Ik waardeer het echt (lacht)!

Iwata Asks