Verklaring van symbolen en markeringen op Nintendo-producten

CI_Symbol_Explanation_CE.png

De fabrikant verklaart dat het product in overeenstemming is met de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en milieubeschermingsvoorschriften van de geldende EU-wetgeving.

CI_Symbol_Explanation_BinBlackBar.png

Geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden weggegooid met het normale afval, maar apart moet worden ingezameld en gerecycled.

CI_Symbol_Explanation_Bin.png

Geeft aan dat gebruikte batterijen niet mogen worden weggegooid met het normale afval, maar apart moeten worden ingezameld en gerecycled.

CI_Symbol_Explanation_DoubleSquare.png

Geeft aan dat het product een dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is, ontworpen door de IEC als klasse II-apparatuur zonder beschermende aarding.

CI_Symbol_Explanation_EAC.png

Dit keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de regelgeving met betrekking tot de import van apparatuur in de Euraziatische douane-unie.

CI_Symbol_Explanation_RegulatoryCompliance.png

Het Regulatory Compliance Mark (RCM) geeft aan dat het product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit in Australië en Nieuw-Zeeland.

CI_Symbol_Explanation_VCCI.png

Het VCCI-keurmerk wordt gebruikt op de Japanse markt en geeft aan dat de bijbehorende elektronische apparatuur onschadelijk is, omdat de emissies op acceptabele niveaus liggen.

CI_Symbol_Explanation_KoreaCertification.png

Het KC (Korea Certification)-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de veiligheidsnormen voor producten in Korea.

CI_Symbol_Explanation_NormaOficialMexicana.png

Samen met het NYCE-keurkerk geeft het NOM (Norma Oficial Mexicana)-keurmerk aan dat het product voldoet aan de veiligheidsnormen voor producten in Mexico.

CI_Symbol_Explanation_AC.png

Geeft aan dat de voeding met dit symbool voldoet aan de vereisten van de norm EN61558-2-7 en kan worden gebruikt als transformator voor speelgoed.