เมื่อเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
(ตั้งแต่เปิดกล่องจนถึงเริ่มเล่นเกม)

วิธีการใช้งาน

Q&A

List of Q&A