การย้าย User และ Save data

คุณสามารถย้าย User หรือ Save data จากเครื่องเล่นเกมที่ใช้งานอยู่เดิมไปยังอีกเครื่องได้

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ "การย้าย User กับ Save data ไปพร้อมกัน" และ "การย้ายเฉพาะ Save data"

*ในการย้ายข้อมูล System version ของตัวเครื่องต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุด

*สามารถย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง Nintendo Switch family ได้

การย้าย User

หากต้องการใช้งานเฉพาะเครื่องใหม่ ให้ย้าย (ถ่ายข้อมูล) User และ Save data จากเครื่องที่ใช้งานอยู่เดิมไปยังเครื่องใหม่

*สามารถย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง Nintendo Switch family ได้

ข้อมูลที่ย้ายได้/ข้อมูลที่ย้ายไม่ได้

ข้อมูลที่ย้ายได้

ข้อมูลที่ย้ายไม่ได้

ข้อมูล User

 • User (*1)
 • การตั้งค่า User
 • Friends
 • "Play activity" และ "Users you’ve played with" ใน User page (*2)

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกม

 • Save data ของเกมที่กำลังเล่น (Save data ที่จัดเก็บในแต่ละ User)
 • Save data ที่ไม่ได้จัดเก็บในแต่ละ User (*3)
 • ข้อมูลอัพเดท

การตั้งค่าตัวเครื่อง

(รายการทั้งหมด)

อื่นๆ

 • ภาพถ่ายหน้าจอ/คลิปวิดีโอ (*4)
 • การเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน Nintendo Switch Parental Controls บนสมาร์ทโฟน

*1ย้าย User ที่ผูกบัญชีไว้กับ Child Account ได้

*2เลือกไอคอน User ที่ปรากฏมุมบนซ้ายของเมนู HOME เพื่อแสดง "User page"

*3บางเกมไม่ได้จัดเก็บ Save data ไว้ที่แต่ละ User แต่ใช้ Save data เดียวแชร์กับทุก User (เช่น 1-2-Switch Animal Crossing: New Horizons)

*4หลังย้ายข้อมูล user แล้ว สามารถสำเนาข้อมูลภาพหน้าจอ/วิดีโอจาก microSD card ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ จากนั้นให้ทำสำเนาจากคอมพิวเตอร์ไปยัง microSD card ที่ใช้ในเครื่องปลายทางเพื่อให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นจากเครื่องใหม่ได้ด้วย (ภาพหน้าจอ/คลิปวิดีโอจะอยู่ในแฟ้ม "/Nintendo/Album" ใน microSD card โปรดสำเนาไปยังแฟ้มเดียวกันใน microSD card ของเครื่องปลายทาง)

สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนย้าย (ข้อควรระวังในการย้ายข้อมูล)

วิธีย้ายข้อมูล User

วิธีการย้ายข้อมูลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องปลายทางได้ตั้งค่าเริ่มต้นแล้วหรือยัง สามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมได้จากคำแนะนำต่อไปนี้

การย้าย Save data

เป็นการย้ายเฉพาะ Save data ไปที่เครื่องอื่น
กรณีที่มีเครื่องเล่นเกมหลายเครื่อง คุณสามารถย้าย Save data จากเครื่องที่เล่นล่าสุด แล้วนำไปเล่นต่อในอีกเครื่องได้

*Save data บางส่วนอาจไม่สามารถย้ายได้

*ไม่สามารถย้ายเกมที่ไม่ได้จัดเก็บ Save data ไว้ที่แต่ละ User แต่ใช้ Save data เดียวแชร์กับ User อื่นๆ เช่น 1-2-Switch หรือ Animal Crossing: New Horizons

*โปรดทราบว่า Save data ของเครื่องต้นทางจะถูกลบ

*Save data จะถูกจัดเก็บในเครื่องที่เล่น หากมีเครื่องเล่นเกมหลายเครื่องและต้องการเล่นต่อจาก Save data ล่าสุดทุกครั้ง จะต้องย้าย Save data จากเครื่องที่เล่นล่าสุดทุกครั้ง

*สามารถย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง Nintendo Switch family ได้

การเตรียมพร้อมก่อนย้ายข้อมูล

 • ต้องมีเครื่องต้นทางและปลายทางที่จะย้ายอยู่ในมือ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องต้นทางและปลายทาง ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้หรือไม่

  -User ที่ต้องการย้าย Save data ไปใส่ ผูกบัญชีอยู่กับ Nintendo Account เดียวกันหรือไม่?

  -system version ของตัวเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่?

  -อยู่ในสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่?

วิธีย้าย Save data

บนหน้าจอที่ปรากฏ เลือก "Data Management" → "Transfer Your Save Data" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

*เลือกได้ 1 รายการเท่านั้น (ย้าย Save data ได้ครั้งละ 1 รายการ)

บนหน้าจอที่ปรากฏ เลือก Data Management → Transfer Your Save Data แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ