เมื่อเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

ขอแนะนำ 3 ขั้นตอน ตั้งแต่เปิดกล่องจนถึงเริ่มเล่นเกม

* ก่อนใช้งาน กรุณาอ่านเอกสาร "เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย"

เครื่องเล่นเกมที่ใช้เป็นเครื่องรุ่นใด?