ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยและคู่มือการใช้งาน

อ่านคำเตือนต่อไปนี้ก่อนตั้งค่าหรือใช้งานเครื่อง Nintendo Switch หากเด็กเล็กจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใหญ่ควรอ่านและอธิบายคำแนะนำเหล่านี้ให้ฟัง หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกมที่คุณกำลังเล่นอย่างละเอียด และตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม