วิธีการชาร์จ

ตัวเครื่องและคอนโทรลเลอร์ต้องชาร์จก่อนใช้งาน
สามารถดูวิธีการชาร์จได้จากหน้านี้

*ภาพที่ปรากฏในหน้านี้คือเครื่อง Nintendo Switch + Joy-Con (L)/(R)

ข้อควรระวังในการชาร์จ

การชาร์จตัวเครื่อง

สามารถชาร์จได้หลายวิธีตามที่ปรากฏด้านล่าง (เครื่องแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน)

เครื่อง Nintendo Switch
[HEG-001]/
[HAC-001]

เครื่อง Nintendo Switch Lite
[HDH-001]

เสียบเข้ากับ Nintendo Switch dock

×

ต่อ AC adapter กับตัวเครื่องโดยตรง

ใช้ Nintendo Switch adjustable charging stand (แยกจำหน่าย)

เมื่อเริ่มชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่ () ที่มุมบนขวาของเมนู HOME จะเปลี่ยนเป็น () แสดงการชาร์จ

เมื่อชาร์จจนแบตเตอรี่ตัวเครื่องเต็ม 100% ไอคอนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็น ()

*ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ตัวเครื่องที่เหลืออยู่ได้ที่ไอคอนแบตเตอรี่ เมื่อแตะที่ไอคอนจะทราบปริมาณที่เหลือเป็นตัวเลข

เวลาที่ใช้เพื่อชาร์จจนเต็ม : ประมาณ 3 ชั่วโมง

*เมื่อชาร์จตัวเครื่องขณะอยู่ใน Sleep Mode

เสียบเข้ากับ Nintendo Switch dock

เสียบเครื่อง Nintendo Switch ลงใน Nintendo Switch dock ที่เชื่อมต่อกับ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่อง

**ตอนเสียบตัวเครื่อง TV output indicator (ตามภาพด้านขวา) จะสว่างขึ้นครู่หนึ่ง แต่ไม่ใช่การแสดงสถานะชาร์จ (ไฟจะติดเมื่อมีการส่งสัญญาณภาพไปที่จอทีวี)

เสียบตัวเครื่องลงใน Nintendo Switch dock ที่ต่อกับ AC adapter

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

วิธีการเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch dock และ AC adapter

เครื่อง Nintendo Switch Lite ไม่สามารถเสียบเข้ากับ Nintendo Switch dock ได้

เครื่อง Nintendo Switch Lite ไม่สามารถเสียบเข้ากับ Nintendo Switch dock ได้

Nintendo Switch consoles [HEG-001/HAC-001] can both be charged using the included Nintendo Switch dock.

ต่อ AC adapter กับตัวเครื่องโดยตรง

เชื่อมต่อ AC adapter [HAC-002] ที่มาด้วยกันเข้ากับตัวเครื่อง

ต่อ AC adapter กับตัวเครื่อง

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ใช้ Nintendo Switch adjustable charging stand (แยกจำหน่าย)

กางขาตั้ง Nintendo Switch adjustable charging stand แล้ววางบนพื้นราบเช่นโต๊ะ จากนั้นเสียบตัวเครื่องเพื่อชาร์จ

*ต่อ Nintendo Switch adjustable charging stand เข้ากับ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่อง

กางขาตั้งออกแล้ววางบนโต๊ะ เชื่อมต่อ AC adapter เมื่อต้องการใช้งาน

สามารถปรับองศาหน้าจอได้อย่างอิสระ

สามารถปรับองศาหน้าจอได้อย่างอิสระ

*ควรปรับองศาไม่เกินจากที่แสดงในภาพเพื่อไม่ให้ขาตั้งล้ม

ทำอย่างไรหากชิ้นส่วนขาตั้งหลุด

การชาร์จ Joy-Con

ชาร์จได้หลายวิธีตามที่แสดงด้านล่าง

เวลาที่ใช้เพื่อชาร์จจนเต็ม : ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่ Joy-Con

ติดตั้งกับเครื่อง Nintendo Switch ที่กำลังชาร์จ

*Joy-Con ไม่สามารถติดตั้งกับเครื่อง Nintendo Switch Lite ได้

ติดตั้ง Joy-Con เข้ากับตัวเครื่อง

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

วิธีการติดตั้ง Joy-Con

What happens if I attach Joy-Con to a console that's not being charged?

Joy-Con จะได้รับการชาร์จก็ต่อเมื่อมีแบตเตอรี่เหลือน้อยเท่านั้น
เมื่อ Joy-Con ชาร์จแบตเตอรี่ได้ประมาณ 50% จะหยุดชาร์จเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ของตัวเครื่องเหลือน้อยเกินไป

หากติดตั้งกับตัวเครื่องขณะปิดเครื่อง?

Joy-Con จะไม่ชาร์จ หากตัวเครื่องปิดอยู่
ควรติดตั้ง Joy-Con เข้ากับตัวเครื่องขณะเปิดเครื่อง หรือเมื่ออยู่ใน Sleep Mode เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ Joy-Con

*The Joy-Con will also fail to charge if attached to a console that's inserted into a Nintendo Switch dock, if the console is turned off.

ติดตั้งกับ Joy-Con Charging Grip (แยกจำหน่าย)

ชาร์จได้หลายวิธีตามที่แสดงด้านล่าง

ไม่สามารถชาร์จด้วย "Joy-Con grip" ที่มาพร้อมตัวเครื่องได้

โปรดทราบว่า "Joy-Con grip" ที่มาพร้อมตัวเครื่องนั้นไม่สามารถชาร์จ "Joy-Con" ได้

*รวมถึงไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB charging cable หรือ AC adapter ด้วย

- เชื่อมต่อกับ Nintendo Switch dock ด้วย USB charging cable

ติดตั้ง Joy-Con เข้ากับ Joy-Con Charging Grip จากนั้นเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch dock [HEG-007]/[HAC-007] ด้วย USB charging cable

*มื่อซื้อ Joy-Con Charging Grip จะมี USB charging cable มาให้ด้วย

*ต่อ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่อง เข้ากับ Nintendo Switch dock

*สามารถชาร์จโดยการต่อ USB charging cable เข้ากับ Nintendo USB AC adapter (แยกจำหน่าย) ได้เช่นกัน

วิธีการติดตั้ง Joy-Con

ติดตั้ง Joy-Con ลงใน Joy-Con Charging Grip แล้วเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch dock ที่ต่อกับ AC adapter

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

- เชื่อมต่อกับ AC adapter โดยตรง

ติดตั้ง Joy-Con เข้ากับ Joy-Con Charging Grip แล้วต่อ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่องเข้า Joy-Con Charging Grip โดยตรง

ติดตั้ง Joy-Con เข้ากับ Joy-Con Charging Grip แล้วต่อ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่องเข้า Joy-Con Charging Grip โดยตรง

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ติดตั้งกับ Joy-Con AA battery pack (แยกจำหน่าย)

ติดตั้ง Joy-Con เข้ากับ "Joy-Con AA battery pack"

วิธีติดตั้งกับ Joy-Con AA battery pack

ติดตั้ง Joy-Con เข้ากับ Joy-Con AA battery pack

การชาร์จ Nintendo Switch Pro Controller (แยกจำหน่าย)

ชาร์จได้หลายวิธีตามที่แสดงด้านล่าง

เวลาที่ใช้เพื่อชาร์จจนเต็ม : ประมาณ 6 ชั่วโมง

วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่ Nintendo Switch Pro Controller

เชื่อมต่อ Nintendo Switch dock ด้วย USB charging cable

ต่อ USB charging cable เข้ากับ Nintendo Switch dock [HEG-007]/[HAC-007] ซึ่งต่อกับ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่อง

*USB charging cable มาพร้อมกับ Nintendo Switch Pro Controller

*สามารถใช้ Nintendo USB AC adapter (แยกจำหน่าย) แทน Nintendo Switch dock และ AC adapter ได้

เชื่อมต่อ Nintendo Switch Pro Controller เข้ากับ Nintendo Switch dock ที่ต่อกับ AC adapter

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ต่อ AC adapter โดยตรง

ต่อ AC adapter [HAC-002] ที่มาพร้อมตัวเครื่องเข้ากับ Nintendo Switch Pro Controller โดยตรง

ต่อ AC adapter ที่มาพร้อมกันเข้ากับ Nintendo Switch Pro Controller โดยตรง

*รูปร่างของ AC adapter และเต้ารับอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ