เกี่ยวกับ OLED screen

OLED screen แตกต่างจากจอผลึกเหลวที่ให้แสงสว่างทั้งหน้าจอด้วยแสงจากด้านหลัง จอ OLED จะแสดงภาพโดยการเปล่งแสงจากองค์ประกอบ OLED ของแต่ละพิกเซล มีลักษณะเด่นคือสามารถแสดงสีดำสนิทได้โดยปิดการเปล่งแสงของพิกเซล

ในทางกลับกันอาจเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "เบิร์นอิน" ซึ่งจะเห็นภาพตกค้างจางๆ เมื่อแสดงภาพเดิมเป็นเวลานาน (หรือซ้ำๆ) หรือสีอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอ
ทั้งหมดนี้เกิดจากคุณสมบัติของจอ OLED ทั่วไป ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือชํารุด

หากใช้ Nintendo Switch – OLED Model โปรดระวังเรื่องต่อไปนี้เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับเกมด้วยภาพที่สดใสได้ยาวนานยิ่งขึ้น

  • อย่าแสดงภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหว เป็นเวลานานหรือซ้ำๆ
    อย่าหยุดหน้าจอเกมค้างไว้นาน หรือแสดงเมนู HOME หน้าจอการตั้งค่า ฯลฯ เป็นเวลานาน
  • ตั้งเวลาเข้าสู่ Sleep Mode ให้สั้นลง
    ได้จากการตั้งค่าในเมนู HOME โดยเลือก "System Settings" → "Sleep Mode"
  • อย่าทําให้หน้าจอสว่างเกินไป (อย่าเพิ่มความสว่างของหน้าจอมากเกินไป)
    สามารถปรับได้จากเมนู HOME โดยเลือก "System Settings" → "Screen Brightness"