การจัดการข้อมูล

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บบน Nintendo Switch วิธีการตรวจสอบพื้นที่คงเหลือ และวิธีการจัดการข้อมูลที่เก็บไว้

ข้อมูลที่จัดเก็บได้และพื้นที่จัดเก็บ

พื้นทื่สำหรับจัดเก็บจะต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูล

*ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เกมรวมถึงข้อมูลการอัปเดต
(ไม่รวม Save data)

System memory

microSD card

Game card

Save data

×

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์เกม
(ไม่รวม Save data)

×

ภาพถ่ายหน้าจอ/คลิปวิดีโอ

*3

×

*1แม้จะเป็นเกมแบบตลับก็ไม่มีการจัดเก็บ Save data ใน Game card

*2หากใส่ microSD card อยู่ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงใน microSD card หากพื้นที่ใน microSD card เต็ม ข้อมูลจะถูกจัดเก็บลงใน System memory โดยอัตโนมัติ และสามารถย้ายข้อมูลด้วยตัวเองได้ในภายหลัง

*3จำนวนไฟล์ที่สามารถเก็บได้มีจำนวนจำกัด และไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ความจุที่เหลืออยู่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

*4เมื่อใส่ microSD card ในครั้งแรก พื้นที่จัดเก็บจะถูกตั้งเป็น SD card ซึ่งสามารถเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บเป็น System memory ได้ภายหลัง

วิธีเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บภาพหน้าจอ/วิดีโอ

เกี่ยวกับการบันทึก Save data

แต่ละเกมมีวิธีการบันทึก Save data ที่แตกต่างกัน ทั้งบันทึกโดยอัตโนมัติ และแบบที่บันทึกได้เฉพาะบนพื้นที่ที่กำหนด โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Help ของแต่ละเกม

เกี่ยวกับ Save data ของเกมแบบตลับและแบบดาวน์โหลด

เกมเดียวกันของทั้งแบบตลับและแบบดาวน์โหลด สามารถใช้ Save data ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น กรณีการยืมเกมแบบตลับของคนรู้จักมาเล่นในเครื่องตัวเอง หลังจากนั้นค่อยซื้อเกมเดียวกันในรูปแบบดาวน์โหลดมา จะยังคงสามารถเล่นต่อจากเดิมได้

อย่างไรก็ตาม มีบางเกมที่ไม่สามารถใช้ Save data ร่วมกันได้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตเกม

การตรวจสอบพื้นที่คงเหลือ

สามารถตรวจสอบพื้นที่คงเหลือของ System memory และ microSD card ได้จากเมนู HOME เลือก "System Settings" → "Data Management"
กรุณาจัดการข้อมูลในกรณีที่ต้องการเพิ่มพื้นที่คงเหลือ

การย้าย/จัดการ Game data

ย้าย Game data

สามารถย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมระหว่าง System memory กับ microSD card ได้

*ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บคนละที่กับที่ตั้งค่าไว้หลังการอัพเดทซอฟต์แวร์เกม

*Save data และข้อมูลอัพเดทบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

 1. 1

  จากเมนู HOME เลือก "System Settings" → "Data Management" → "Move Data Between Console/microSD Card"

  *ไม่สามารถเลือกได้หาก microSD card ไม่ได้เสียบอยู่กับตัวเครื่อง

  ภาพถ่ายหน้าจอ
 2. 2

  หากต้องการย้ายข้อมูลจาก System memory ไปยัง microSD card ให้เลือก "Move to microSD Card" หากต้องการย้ายข้อมูลใน microSD card ไปยัง System memory ให้เลือก "Move to System Memory"

  ภาพถ่ายหน้าจอ
 3. 3

  เลือกเกมที่ต้องการย้ายจากรายการเกมที่แสดง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  **Save data ของเกมจะถูกบันทึกลง System memory ในตัวเครื่องเท่านั้น จึงไม่สามารถย้ายไปที่ microSD card ได้

จัดเก็บ Game data

การจัดเก็บ (ลบ) Game data จะทำให้พื้นที่จัดเก็บคงเหลือเพิ่มขึ้น

**การจัดเก็บข้อมูลจะไม่ทำให้ Save data หรือไอคอนเกมหายไป โปรดดูที่นี่หากต้องการลบไอคอนเกมไปด้วย

**สามารถดาวน์โหลดเกมที่จัดเก็บ(ลบ)ไปแล้ว เพื่อกลับมาเล่นใหม่ได้อีก

หากต้องการจัดเก็บ (ลบ) หลายเกมพร้อมกัน

 1. 1

  จากเมนู HOME เลือก "System Settings" → "Data Management" → "Quick Archive"

  เลือกเกมที่ต้องการจัดเก็บจากรายการเกมที่แสดง
 2. 2

  เลือกเกมที่ต้องการจัดเก็บจากรายการเกมที่แสดง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

กรณีต้องการจัดเก็บ (ลบ) ทีละเกม

 1. 1

  เลือกไอคอนเกมที่ต้องการจัดเก็บบน เมนู HOME แล้วกด + Button (หรือ -Button)

 2. 2

  เลือก "Archive Software" จาก "Data Management" บนหน้าจอที่ปรากฏ

  เลือก Archive Software จาก Data Management บนหน้าจอที่ปรากฏ

หลังจัดเก็บ Game data แล้ว เมื่อเลือกไอคอนที่ยังอยู่บนเมนู HOME จะปรากฏ (สัญลักษณ์จัดเก็บเสร็จสิ้น) หน้าชื่อเกม สามารถดาวน์โหลดเกมกลับมาได้ใหม่ด้วยการเลือกไอคอนเกมนั้น

**เกมที่ยุติการจำหน่ายหรือหยุดให้บริการไปแล้วอาจไม่สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้

หากต้องการลบไอคอนเกมด้วย

 1. 1

  เลือกไอคอนเกมที่ต้องการจัดเก็บบนเมนู HOME แล้วกด + Button (หรือ -Button)

 2. 2

  บนหน้าจอที่ปรากฏ ไปที่ "Data Management" แล้วเลือก "Delete Software"

  *Save data จะไม่ได้ถูกลบ

  เลือกเกมที่ต้องการจัดเก็บจากรายการเกมที่แสดง

การจัดการภาพหน้าจอ/วิดีโอ

การลบภาพหน้าจอ/วิดีโอจะทำให้พื้นที่คงเหลือเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้ด้วย

จัดการภาพหน้าจอ/วิดีโอทีละรายการ

จากเมนู HOME เลือก "Album" เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

ลบ

โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

แก้ไข (เช่นใส่ข้อความในภาพถ่ายหน้าจอ ตัดต่อวิดีโอ)

ทำสำเนาระหว่าง System memory กับ microSD

ส่งภาพหน้าจอ/วิดีโอไปที่สมาร์ทโฟน

เมนู HOME → Album

จัดการทั้งหมด

จากเมนู HOME ไปที่ "System Settings" → "Data Management" → "Manage Screenshots and Videos" เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

ลบทั้งหมด

ทำสำเนาระหว่าง System memory กับ microSD

ทำสำเนาไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อแบบ USB

*ใช้สาย USB เชื่อมต่อตัวเครื่อง Switch กับคอมพิวเตอร์โดยตรง

เมนู HOME → System Settings → Data Management → Manage Screenshots and Videos

การจัดการ Save data

Save data ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่บันทึกจากการเล่นเกมนั้นเป็นที่สิ่งสำคัญมาก เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย จึงถูกจัดเก็บไว้ใน System memory (ไม่ถูกจัดเก็บใน microSD card หรือ Game card)

หากต้องการลบ Save data ของเกมที่เลิกเล่นแล้ว จากเมนู HOME ให้เลือก "System Settings" → "Data Management" → "Delete Save Data"

เมนู HOME → System Settings
Data Management → Delete Save Data

ไม่สามารถทำสำเนา Save data ได้

ไม่สามารถทำสำเนา Save data หรือให้ User คนอื่นใช้งานได้

*การลบ Nintendo Account ที่ผูกบัญชีไว้กับ User ไม่ได้ทำให้ Account อื่นสามารถใช้ Save data นั้นได้

หากต้องการใช้ Save data ล่าสุดในเครื่องอื่น

คุณสามารถเคลื่อนย้ายเฉพาะ Save data จากเครื่องที่เล่นล่าสุดไปที่เครื่องอื่นได้

*User ในแต่ละเครื่องจะต้องผูกบัญชีกับ Nintendo Account เดียวกัน

*สามารถย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง Nintendo Switch family ได้

หากต้องการย้าย User และ Save data ไปเครื่องอื่น

หากต้องการย้าย User และ Save data ทั้งหมดไปเครื่องอื่น ให้ทำตามขั้นตอนการย้าย User

*การลบ Nintendo Account ที่ผูกบัญชีไว้กับ User ไม่ได้ทำให้ Account อื่นสามารถใช้ Save data นั้นได้

*สามารถย้ายข้อมูลไปมาระหว่าง Nintendo Switch family ได้

การลบข้อมูลทั้งหมดในตัวเครื่อง (ฟอร์แมตเครื่อง)

การฟอร์แมตตัวเครื่องเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดของตัวเครื่อง ให้กลับสู่สภาพเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ขณะใช้งานจะถูกลบทั้งหมด เช่น ข้อมูล User การตั้งค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข่าวเกมที่เคยได้รับ เป็นต้น

*System version ของตัวเครื่องจะไม่ถูกรีเซ็ต

*Nintendo Account ที่ผูกบัญชีไว้จะไม่ถูกลบ (แต่การเชื่อมต่อจะถูกยกเลิก)

วิธีฟอร์แมตเครื่อง