บริการช่วยเหลือ Nintendo Switch

User

ผู้ใช้งาน Nintendo Switch จำเป็นต้องสร้าง User ก่อนเริ่มเล่น
และหากต้องการใช้บริการเครือข่าย จะต้องผูกบัญชี Nintendo Account เข้ากับ User บนตัวเครื่องด้วย

User

ใช้ Nintendo Switch สร้าง User สำหรับผู้เล่น จากนั้นเลือกไอคอนและตั้งชื่อเล่น
Save data ของแต่ละเกมจะถูกจัดเก็บแยกสำหรับแต่ละ User หากคุณแบ่งเครื่องเล่นกับคนในครอบครัว ก็ควรสร้าง User ตามจำนวนผู้เล่น (สร้างได้สูงสุด 8 User)

*Save data จะถูกจัดเก็บลงใน System memory

ผู้เล่น 2 User จะมี Save data แยกกัน

การเลือก/สลับ User

เมื่อเลือก User เกมจะทำการโหลด Save data ที่ User นั้นมีอยู่
หากต้องการสลับ User ระหว่างเล่น ให้กด HOME Button เพื่อกลับไปที่เมนู HOME เลือก "(Y) Change User" จะเป็นการจบเกมที่เล่นอยู่ แล้วเข้าสู่หน้าจอเลือก User

เลือก User

*ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเลือก User จะไม่มีหน้าจอเลือก User ปรากฏ (สำหรับซอฟต์แวร์เกมที่ใช้ Save data เดียวแชร์กับทุก User)

*หากมีผู้เล่นเพียง 1 User สามารถข้ามหน้าจอเลือก User ได้โดยไปที่ "System Settings" → "User" → "Skip Selection Screen" แล้วเลือก ON (เมื่อมีผู้เล่น 2 คนขึ้นไป ตัวเลือกนี้จะถูกซ่อนไว้)

การเพิ่ม User

สร้างได้สูงสุด 8 User ต่อ 1 เครื่อง

 1. 1

  จากเมนู HOME เลือก "System Setings" → "User" → "Add User"

  เมนู HOME → System Settings
  System Settings → Users → Add User
 2. 2

  เลือกวิธีเพิ่ม User
  หากเคยผูกบัญชี Nintendo Account กับ User บนเครื่องอื่น ให้เลือก "Import User Data from Another Console" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  เลือกวิธีเพิ่ม User หากเคยผูกบัญชี Nintendo Account กับ User บนเครื่องอื่น ให้เลือก Import User Data from Another Console แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การลบ User

การลบ User จะทำให้ Save data ของ User ที่บันทึกในตัวเครื่องถูกลบทิ้งทั้งหมด

เลือก User ที่ต้องการลบจาก "System Settings" → "User" แล้วเลือกคำสั่ง "Delete User"

*หากมีเพียง 1 User จะไม่สามารถลบได้

*Nintendo Account ที่ผูกอยู่กับ User จะไม่ถูกลบ แม้มีการลบ User ออก

เมนู HOME → System Settings
System Settings → Users → Delete User