4. Dr. Kawashima’s ambitie

Iwata:

Dr. Kawashima, de training in deze nieuwe titel vormt een behoorlijke uitdaging! (lacht)

Kawashima:

Klopt! (lacht) Daarom noemen we het Duivelse Brain Training. Eerlijk gezegd heb ik het gemaakt met mezelf in gedachte…

Iwata:

Je hebt het voor jezelf gemaakt? (lacht)

Kawashima:

Kijk, ik ben nu over de 50, net als jij, en als ik de strijd moet aangaan met energieke studerende twintigers, dan werkt mijn hoofd niet zoals ik had gewild…

Iwata:

Je vergeet zeker bepaalde dingen?

Kawashima:

Ja! (lacht) Soms kan ik de studenten niet bijhouden, en dat is niet leuk. Als doctor, wil ik bij blijven, en alles onder controle hebben!

Iwata:

Je wilt ze laten zien we er de baas is en er zeker van zijn dat je wint in een persoonlijke confrontatie!

Kawashima:

Precies. Als ik me eerlijk afvraag op welk gebied mijn studenten een voorsprong hebben, is dat op het werkgeheugen. Ik weet dat het werkgeheugen met de leeftijd dramatisch verslechtert, dus ik wilde het ongemerkt verbeteren.

Iwata:

We gaan dit als een spel uitbrengen, hoor! (lacht)

Kawashima:

Ja, maar toch wil ik ze niet vertellen wat ik van plan ben! (lacht) Ik wil mijn werkgeheugen opnieuw trainen zodat mijn hersenen op dezelfde manier gaan werken als toen ik jong was. Ik heb nu zo veel meer kennis dan toen, dus als ik die kennis beter kan verwerken, ben ik even onoverwinnelijk. Dat is sowieso mijn ambitie! (lacht)

Iwata Asks
Iwata:

(Lacht) Dus ook al wil je met Duivelse Brain Training een bijdrage leveren aan de samenleving, je doet het ook voor jezelf!

Kawashima:

Over een bijdrage aan de samenleving gesproken, ik wil Duivelse Brain Training aanbevelen aan jonge mensen die nu studeren.

Iwata:

Het ‘onthouden’ draait allemaal om het op het juiste moment terughalen van informatie nadat je het in je werkgeheugen hebt geplaatst. De capaciteit en het functioneren van je werkgeheugen bepalen daarom of je goed of slecht bent in het onthouden van dingen.

Kawashima:

Precies. In die zin kun je zeggen dat Duivelse Brain Training gebruiken om te leren voor je examens, kan bijdragen aan een goed resultaat. Hoe groter de capaciteit van je werkgeheugen, hoe meer informatie je zogezegd ‘online’ krijgt, en hoe nauwkeuriger je beslissingen worden. Ik beveel het ook mensen met een baan aan, omdat ze in staat moeten zijn snelle beslissingen te nemen.

Iwata:

Het was opvallend dat je zei dat mensen dit spel elke dag vijf minuten moesten spelen, maar dat ze het niet te veel moesten spelen. Je hebt toch ontdekt dat deze training niet per se beter is als je het vaker doet?

Kawashima:

Dat klopt. Ik heb de training op een paar studenten getest. Een van de studenten wilde hun hersenfuncties verbeteren door ze een korte periode erg intensief te laten trainen. Ze trainden zo’n zes uur per dag.

Iwata:

Zes uur per dag die vermoeiende training?

Kawashima:

Ja. Dat zou ik echt niet kunnen. Maar de studenten van The Kawashima Laboratory zijn taaie lui. Ze kregen ook deeltijd betaald, misschien motiveerde dat ook een beetje! (lacht)

Iwata:

(Lacht)

Kawashima:

Na een dag of vijf hebben we de hersenactiviteit van de studenten gemeten. Tot onze verbazing was de capaciteit van de hersenschors, waarvan we hadden verwacht dat hij groter zou worden, in werkelijkheid kleiner geworden. De gegevens lieten zien dat hun hersenen dunner waren geworden.

Iwata:

Wat bedoel je met “dunner geworden”?

Kawashima:

Een mogelijke uitleg is het volgende. Ik zei eerder dat de dikte van de hersenschors op zijn hoogtepunt is zo rond het achtste tot tiende levensjaar, en daarna wordt het dunner als het zich ontwikkelt. Hetzelfde kan hier zijn gebeurd. De hersenen kunnen een beter functionerend orgaan zijn geworden door een effectiever netwerk, maar met een kleinere capaciteit.

Iwata:

Oké.

Kawashima:

Ik denk wel dat dit een soort tegenstrijdigheid is. Momenteel onderzoek ik waarom een maand lang korte speelsessies de capaciteit van de hersenen vergroten, maar langere speelsessies in een kortere periode de capaciteit verkleinen.In het geval van de student was het deel van de hersenschors dat het meest was verminderd in capaciteit het deel dat verantwoordelijk is voor intermenselijke communicatie. De onderzoeksresultaten toonden denk ik aan dat meer niet altijd beter is.

Iwata:

Je achtte de kans groot dat de veranderingen niet positief waren?

Kawashima:

Ja. Zes uur trainen per dag heeft ook effect op de andere achttien uur. In zekere zin offer je de rest van de dag op. Met andere woorden, ik interpreteerde de resultaten zo dat de capaciteit van de hersenen mogelijk is verminderd omdat het deel dat wordt gebruikt voor intermenselijke communicatie nu niet werd gebruikt.

Iwata:

Oké.

Kawashima:

Natuurlijk weten we de echte reden nog niet, dus totdat we deze zaak opgehelderd hebben, is onze conclusie dat je beter niet te lang kunt spelen7.7 Duivelse Brain Training traint je werkgeheugen met acht soorten oefeningen. De software laat spelers elke oefening maximaal vijf minuten per dag spelen. (Een maximum van zo’n 40 minuten per dag (vijf minuten x acht soorten oefeningen)).

Iwata:

Wat heb je geleerd sinds je je bent gaan richten op het werkgeheugen?

Iwata Asks
Kawashima:

Eerst begrepen we alleen de ‘ingang’ en de ‘uitgang’ van het werkgeheugen. De input en output. Als je oefeningen als lezen, schrijven en rekenen oefent (input), worden bepaalde vaardigheden beter (output). We kwamen toen tot de conclusie dat door deze drie basisvaardigheden te oefenen de hersenschors flink aan het werk wordt gezet. Met andere woorden, we ontdekten een van de functies van de ‘ingang’ van de hersenen. Later, toen we onderzochten waarom dat gebeurt, kwamen we erachter dat het verbeteren van de verwerkingssnelheid van de hersenen andere bijwerkingen had. Dat is de reden dat de vorige Brain Training gericht was op de het verbeteren van de verwerkingssnelheid.

Iwata:

Daarom werkt

Video: Rekenen x 20

Dr. Kawashima, de training in deze nieuwe titel vormt een behoorlijke uitdaging!
Rekenen x 20 8 toch met tijd?8 Rekenen x 20 is een van de oefeningen in Brain Training: Hoe oud is jouw brein? Spelers moeten antwoord geven op simpele rekenkundige opdrachten die een voor een verschijnen, en zo twintig problemen zo snel mogelijk oplossen. Dezelfde oefening vind je terug in Duivelse Brain Training als Aanvullende Training.

Kawashima:

Dat klopt. Maar voor een goed werkgeheugen heb je zowel snelheid als capaciteit nodig. Het deel van de hersenen dat hard werkt als je oefent met lezen, schrijven en rekenen gebruikt alleen de hersencapaciteit die iemand al heeft. We komen er nu achter dat het in plaats van het oorspronkelijke werkgeheugen sneller te maken, effectiever is om de capaciteit te vergroten als je verschillende hersenfuncties wilt verbeteren.

Iwata:

Oké.

Kawashima:

We hebben toen experimenten uitgevoerd om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten en voerden psychologische trainingen uit met n-back-oefeningen9 en ‘geheugenspanne’-oefeningen10. Beide vind je terug in Duivelse Brain Training. De resultaten toonden aan dat verschillende hersenfuncties waren verbeterd, op een zelfde manier als na het oefenen van lezen, schrijven en rekenen.9 Tijdens n-back-oefeningen moet de speler de oplossing geven van een probleem dat n aantal keer is weergegeven, in plaats van de oplossing van het probleem dat op dat moment wordt weergegeven. Bij “1-back” moet de speler de oplossing geven van het probleem dat hiervoor werd vertoond. Bij “2-back” moet de speler de oplossing geven van het probleem dat twee stappen terug werd vertoond, enzovoort.10 Tijdens geheugenspannen-oefeningen moet de speler naar negen symbolen kijken op een veld van drie bij drie, die op willekeurige wijze één voor één oplichten.

Iwata:

Het lijkt erop dat je begrip over de vraag “wat gebeurt er als je Brain Training speelt?” breder en dieper is geworden, nietwaar, Dr. Kawashima?

Kawashima:

Oh ja, het is nu totaal anders dan voorheen. Ik heb nu een vrij goede verklaring voor waarom de ‘ingang’ en de ‘uitgang’ met elkaar verbonden zijn. Door meer experimenten uit te voeren moet ik het nog beter gaan begrijpen.