• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Nintendo of Europe AG - Privacybeleid voor sociale media

  Laatst bijgewerkt: 01.2024

  Nintendo of Europe AG ('Nintendo', 'wij', 'ons/onze“), Goldsteinstrasse 235, D-60528 Frankfurt am Main, Duitsland beheert diverse accounts alsmede fanpagina's binnen verschillende sociale netwerken die worden beheerd door verschillende sociale netwerkbeheerders (elk een 'Sociale Netwerkbeheerder') zoals beschreven in dit privacybeleid.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden deze gegevens gebruikt? (verwerkingsdoeleinden)

  1.1 Facebook

  1.1.1 Wij beheren fanpagina's (elk een 'Fanpagina') binnen het sociale netwerk Facebook, een netwerk dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Wij gebruiken de Fanpagina om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten, onze diensten en onze aanbiedingen alsmede over actuele ontwikkelingen en om met onze gebruikers te communiceren.

  1.1.2 Gebruikers hebben wellicht de mogelijkheid ons berichten te sturen via onze Fanpagina met behulp van Facebook Messenger, en onze posts te delen, commentaar daarop te geven of deze 'leuk te vinden'. Wij verwerken profielgegevens (met name de naam van de gebruiker) en de betreffende interactie (bijv. de inhoud van het bericht of commentaar) om de aanvragen van de gebruikers te verwerken en hun vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de dienstverlening waarom gebruikers hebben verzocht (art. 6, lid 1, punt b, AVG).

  1.1.3 Op onze Fanpagina gebruiken wij de functie 'Facebook Insights'. Daartoe behoren paginastatistieken die door Facebook worden geleverd en ons informatie geven over hoe gebruikers onze Fanpagina gebruiken. Pagina-Insights (inzichten) kunnen zijn gebaseerd op persoonsgegevens die werden verzameld in verband met een bezoek of interactie door gebruikers op of met onze Fanpagina en de inhoud ervan. Facebook en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van Insights-gegevens en hebben een overeenkomst afgesloten in overeenstemming met art. 26, AVG. Deze overeenkomst is beschikbaar op: https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Nadere informatie over Facebook Insights is te vinden op: https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

  Wij verwerken de paginastatistieken die Facebook ons heeft verstrekt om het gebruik van onze Fanpagina te analyseren. Daardoor kunnen wij onze Fanpagina verbeteren en onze posts en activiteiten op onze Fanpagina voor onze gebruikers aantrekkelijker maken. De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6, lid 1, punt f, AVG. Het gerechtvaardigde belang dat wij behartigen, is de verbetering en optimalisatie van onze Fanpagina, waarvan de gebruikers kunnen profiteren.

  1.2 Twitter

  1.2.1 Wij beheren accounts (elk een 'Account') op Twitter, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 Ax07, Ierland ('Twitter'). Wij gebruiken de Account om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten, onze diensten en onze aanbiedingen alsmede over actuele ontwikkelingen en om met onze gebruikers te communiceren.

  1.2.2 Gebruikers hebben wellicht de mogelijkheid ons berichten te sturen en onze posts te delen, commentaar daarop te geven of deze 'leuk te vinden'. Wij verwerken profielgegevens (met name de naam van de gebruiker) en de betreffende interactie (bijv. de inhoud van het bericht of commentaar) om de aanvragen van de gebruikers te verwerken en hun vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de dienstverlening waarom gebruikers hebben verzocht (art. 6, lid 1, punt b, AVG).

  1.3 Instagram

  1.3.1 Wij beheren accounts (elk een 'Account') op Instagram, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Wij gebruiken de Account om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten, onze diensten en onze aanbiedingen alsmede over actuele ontwikkelingen en om met onze gebruikers te communiceren.

  1.3.2 Gebruikers hebben wellicht de mogelijkheid ons berichten te sturen en onze posts te delen, commentaar daarop te geven of deze 'leuk te vinden'. Wij verwerken profielgegevens (met name de naam van de gebruiker) en de betreffende interactie (bijv. de inhoud van het bericht of commentaar) om de aanvragen van de gebruikers te verwerken en hun vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de dienstverlening waarom gebruikers hebben verzocht (art. 6, lid 1, punt b, AVG).

  1.4 YouTube

  1.4.1 Wij beheren accounts (elk een 'Account') op YouTube, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Wij gebruiken de Account om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten, onze diensten en onze aanbiedingen alsmede over actuele ontwikkelingen en om met onze gebruikers te communiceren.

  1.4.2 Gebruikers hebben wellicht de mogelijkheid ons berichten te sturen en onze posts te delen, commentaar daarop te geven of deze 'leuk te vinden' en/of live te streamen. Wij verwerken profielgegevens (met name de naam van de gebruiker) en de betreffende interactie (bijv. de inhoud van het bericht of commentaar) om de aanvragen van de gebruikers te verwerken en hun vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de dienstverlening waarom gebruikers hebben verzocht (art. 6, lid 1, punt b, AVG).

  1.5 Twitch

  1.5.1 Wij beheren accounts (elk een 'Account') op Twitch, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Twitch Interactive, Inc., gevestigd in 350 Bush Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94104, VS ('Twitch'). Wij gebruiken de Account om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten, onze diensten en onze aanbiedingen alsmede over actuele ontwikkelingen en om met onze gebruikers te communiceren.

  1.5.2 Gebruikers hebben wellicht de mogelijkheid ons berichten te sturen en onze posts te delen, commentaar daarop te geven of deze 'leuk te vinden' en/of live te streamen. Wij verwerken profielgegevens (met name de naam van de gebruiker) en de betreffende interactie (bijv. de inhoud van het bericht of commentaar) om de aanvragen van de gebruikers te verwerken en hun vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de dienstverlening waarom gebruikers hebben verzocht (art. 6, lid 1, punt b, AVG).

  1.6 Pinterest

  1.6.1 Wij beheren accounts (elk een 'Account') op Pinterest, een sociaal netwerk dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest'). Wij gebruiken de Account om informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten, onze diensten en onze aanbiedingen alsmede over actuele ontwikkelingen en om met onze gebruikers te communiceren.

  1.6.2 Gebruikers hebben wellicht de mogelijkheid ons berichten te sturen en onze posts te delen, commentaar daarop te geven of deze 'leuk te vinden'. Wij verwerken profielgegevens (met name de naam van de gebruiker) en de betreffende interactie (bijv. de inhoud van het bericht of commentaar) om de aanvragen van de gebruikers te verwerken en hun vragen te beantwoorden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de dienstverlening waarom gebruikers hebben verzocht (art. 6, lid 1, punt b, AVG).

  2. Hoe verwerkt de Sociale Netwerkbeheerder uw persoonsgegevens?

  Bij elk bezoek aan een Account of Fanpagina of tijdens elke interactie met onze posts kan de betreffende Sociale Netwerkbeheerder persoonsgegevens verwerken. De Sociale Netwerkbeheerder kan ook cookies plaatsen (d.w.z. kleine bestanden die naar de apparaten van de gebruikers worden gedownload).

  Als de gebruiker een geregistreerde gebruiker op het platform van de Sociale Netwerkbeheerder is, kan de Sociale Netwerkbeheerder de verzamelde gegevens aan de persoonlijke gebruikersaccount op het platform toewijzen, waardoor de Sociale Netwerkbeheerder het gebruikersgedrag kan volgen (ook via verschillende apparaten) en gebruikersprofielen kan maken. Daarnaast kan de Sociale Netwerkbeheerder de gegevens verwerken om advertenties te personaliseren die een gebruiker op het betreffende platform of op websites van derden worden getoond.

  We hebben geen controle over deze gegevensverwerking en kunnen dat ook niet. Voor nadere informatie over hoe en voor welke doeleinden de Sociale Netwerkbeheerder persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en de rechten en opties van de gebruikers ter bescherming van de privacy, verwijzen wij u naar het toepasselijke privacybeleid van de Sociale Netwerkbeheerder:

  Facebook Privacybeleid: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/update

  Facebook Cookiesbeleid: https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

  Twitter Privacybeleid: https://twitter.com/nl/privacy

  Twitter Cookiesbeleid: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

  Instagram Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

  Google Privacybeleid (YouTube): https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Twitch Privacybeleid: https://www.twitch.tv/p/nl-nl/legal/privacy-notice/

  Twitch Cookiesbeleid: https://www.twitch.tv/p/nl-nl/legal/cookie-policy/

  Pinterest Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

  Pinterest Cookiesbeleid: https://policy.pinterest.com/nl/cookies

  Denk eraan dat de Sociale Netwerkbeheerder gegevens kan beheren of overdragen in of naar de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte.

  3. Uw rechten volgens de AVG

  U hebt mogelijk met name, en zonder beperking, de volgende rechten volgens de AVG:

  3.1 Recht op inzage: U hebt altijd het recht om informatie van ons te verkrijgen over of wij al of niet persoonsgegevens van u verwerken en u hebt ook altijd het recht om inzage te krijgen die uw door ons opgeslagen persoonsgegevens.

  3.2 Recht op rectificatie Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen. Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om die gegevens te laten rectificeren.

  3.3 Recht op wissing van uw persoonsgegevens of recht op beperking van de verwerking: U hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  3.4 Recht op intrekking van uw toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking.

  3.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

  3.6 Recht op bezwaar: U hebt recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

  3.7 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die in de Europese Unie is gevestigd.

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven onder 4.

  Met betrekking tot elke gegevensverwerking door een Sociale Netwerkbeheerder en uw gerelateerde rechten volgens de AVG adviseren wij u direct contact op te nemen met de Sociale Netwerkbeheerder, omdat de Sociale Netwerkbeheerder uw aanvragen effectiever kan afhandelen.

  4. Contact opnemen met en functionaris voor gegevensbescherming

  4.1 U kunt altijd per normale post contact opnemen met Nintendo of Europe AG, T.a.v.: Juridische afdeling, Goldsteinstrasse 235, D-60528 Frankfurt am Main, Duitsland of via e-mail privacyinquiry.noe@nintendo.de.

  4.2 U kunt ook per normale post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Nintendo of Europe AG, T.a.v.: Juridische afdeling, Goldsteinstrasse 235, D-60528 Frankfurt am Main, Duitsland of via e-mail dataprotectionofficer@nintendo.de.