• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Welkom bij Nintendo Support

  Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

  Zo draag je een eiland over naar een nieuw Nintendo Switch-systeem (Animal Crossing: New Horizons)

  In dit artikel lees je hoe je een volledig eiland en alle bewoners in Animal Crossing: New Horizons kunt overdragen naar een nieuw Nintendo Switch-systeem.

  Belangrijk

  • Om een eiland over te dragen moet je beschikken over zowel het oorspronkelijke Nintendo Switch-systeem als het Nintendo Switch-doelsysteem. Op beide systemen moet een lokale draadloze verbinding geactiveerd zijn.
  • Als je geen toegang meer hebt tot het oorspronkelijke Nintendo Switch-systeem, maar het gebruik van back-ups van je eilandgegevens had ingeschakeld, kun je je back-upgegevens op je vervangende systeem herstellen. Volg daartoe de stappen in het artikel 'Zo kun je back-ups van je opgeslagen eilandgegevens maken en ze herstellen'.
  • Op beide systemen moet de eilandoverdrachtssoftware (beschikbaar als een gratis download) worden gedownload vanuit de Nintendo eShop.
  • Als op het doelsysteem al gegevens van Animal Crossing: New Horizons zijn opgeslagen, moeten deze worden gewist om de overdracht te voltooien.
  • Na de overdracht zal het eiland niet meer te bezoeken zijn op het oorspronkelijke Nintendo Switch-systeem. Als je liever alleen afzonderlijke bewoners (met uitzondering van de eilandwoordvoerder) wilt overdragen naar een afzonderlijk eiland op het doelsysteem, bekijk dan de stappen op 'Zo draag je een afzonderlijke bewoner over naar een nieuw eiland'.
  • Eventuele opgeslagen gegevens voor Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise worden ook overgezet met dit proces. De DLC moet gedownload zijn op het Nintendo Switch-doelsysteem om toegang te krijgen tot de content in de DLC.

  Wordt het oorspronkelijke systeem volledig vervangen door het doelsysteem (het nieuwe systeem) in je huishouden?

  Volg deze stappen als je het oorspronkelijke systeem niet meer zult gebruiken. Door deze stappen te volgen zorg je ervoor dat alle gebruikers en gebruikersgegevens worden overgedragen naar het doelsysteem.

  1. Zorg dat op je oorspronkelijke systeem Animal Crossing: New Horizons is bijgewerkt naar de meest recente versie.
  2. Download de eilandoverdrachtssoftware voor Animal Crossing: New Horizons op je oorspronkelijke systeem, als je dat nog niet had gedaan.
  3. Draag de gebruikersgegevens van de speler op het oorspronkelijke Nintendo Switch-systeem over naar het Nintendo Switch-doelsysteem (het vervangende systeem). Hiermee worden alle opgeslagen gegevens van software die aan de gebruiker zijn gekoppeld, met uitzondering van die van Animal Crossing: New Horizons, overgedragen naar het doelsysteem.
   • Herhaal deze stap voor elke gebruikersaccount. Nadat je alle gebruikersaccounts hebt overgedragen, blijft er een standaardaccount met de naam 'Gebruiker' achter op het oorspronkelijke systeem.
   • Als je je gebruikers- en spelgegevens al naar een nieuw systeem hebt overgezet, blijven de spelgegevens van het eiland op het oorspronkelijke (bron-)systeem staan. Om de overdracht te voltooien, koppel je je Nintendo-account opnieuw aan een gebruiker op het bronsysteem en ga je verder met onderstaande procedure.
  4. Zorg dat op het doelsysteem Animal Crossing: New Horizons is bijgewerkt naar de meest recente versie.
  5. Download de eilandoverdrachtssoftware voor Animal Crossing: New Horizons op je doelsysteem.
  6. Start op elk systeem de eilandoverdrachtssoftware op.
   • Als op beide systemen dezelfde Nintendo-account is gebruikt om de eilandoverdrachtssoftware te downloaden, gebruik dan een andere gebruikersaccount om de eilandoverdrachtssoftware op het hoofdsysteem van de Nintendo-account te downloaden.
  7. Volg de instructies op het scherm en kies VERDERGAAN!, gevolgd door JA.
  8. Kies op het oorspronkelijke systeem OVERDRAGEN.
  9. Bevestig met JA wanneer op het oorspronkelijke systeem de naam van je eiland wordt weergegeven.
   • Als Animal Crossing: New Horizons niet is bijgewerkt naar de meest recente versie, wordt in plaats van de naam van je eiland de naam van je systeem weergegeven.
  10. Kies op het doelsysteem ONTVANGEN.
  11. Kies op het oorspronkelijke systeem VERDERGAAN. Kies op het doelsysteem nogmaals ONTVANGEN.
  12. Zodra het doelsysteem gevonden is, kies je op het oorspronkelijke systeem OVERDRAGEN.
  13. Zodra het oorspronkelijke systeem gevonden is, kies je op het doelsysteem VERDERGAAN. Vervolgens begint de overdracht.
  14. Zodra de overdracht voltooid is, verschijnt er op beide systemen een bericht. De opgeslagen gegevens zijn nu gewist op het oorspronkelijke systeem en aanwezig op het doelsysteem.
  15. Start op het doelsysteem Animal Crossing: New Horizons op om verder te spelen op je eiland.

  Volg deze stappen als je het oorspronkelijke systeem blijft gebruiken. Houd er rekening mee dat je eiland volledig wordt overgedragen naar het doelsysteem, en dat je op je oorspronkelijke systeem niet meer op je eiland zult kunnen spelen.

  1. Zorg dat Animal Crossing: New Horizons op beide systemen is bijgewerkt naar de meest recente versie.
  2. Download de eilandoverdrachtssoftware voor Animal Crossing: New Horizons op beide systemen.
  3. Start op beide systemen de eilandoverdrachtssoftware op.
   • Als op beide systemen dezelfde Nintendo-account is gebruikt om de eilandoverdrachtssoftware te downloaden, gebruik dan een andere gebruikersaccount om de eilandoverdrachtssoftware op het hoofdsysteem van de Nintendo-account te downloaden.
  4. Volg de instructies op het scherm en kies VERDERGAAN!, gevolgd door JA.
  5. Kies op het oorspronkelijke systeem OVERDRAGEN.
  6. Bevestig met JA wanneer op het oorspronkelijke systeem de naam van je eiland wordt weergegeven.
   • Als Animal Crossing: New Horizons niet is bijgewerkt naar de meest recente versie, wordt in plaats van de naam van je eiland de naam van je systeem weergegeven.
  7. Kies op het doelsysteem ONTVANGEN.
  8. Kies op het oorspronkelijke systeem VERDERGAAN. Kies op het doelsysteem nogmaals ONTVANGEN.
  9. Zodra het doelsysteem gevonden is, kies je op het oorspronkelijke systeem OVERDRAGEN.
  10. Zodra het oorspronkelijke systeem gevonden is, kies je op het doelsysteem VERDERGAAN. Vervolgens begint de overdracht.
  11. Zodra de overdracht voltooid is, verschijnt er op beide systemen een bericht. De opgeslagen gegevens zijn nu gewist op het oorspronkelijke systeem en aanwezig op het doelsysteem.
  12. Start op het doelsysteem Animal Crossing: New Horizons op met de gebruikersaccount die je voor je bewoner wilt gebruiken.
  13. Kies de naam van de bewoner die je met de gebruikersaccount wilt gebruiken, wanneer je wordt gevraagd dit te doen. Je kunt de bewoner die bij de gebruikersaccount hoort, later niet meer wijzigen, dus zorg dat het de juiste is.
   • Herhaal deze stap voor alle andere gebruikersaccounts en bewoners die de game zullen spelen.