1. Het thema van de muziek

Iwata:

Terwijl we spraken over Super Mario Galaxy 2, vond ik dat we het ook over het geluid moesten hebben. Daarom heb ik jullie allemaal hier verzameld.

Yokota:

Hartelijk dank daarvoor. Ik hoorde dat dit eigenlijk niet in de planning lag, en daardoor voelde ik me een beetje gepasseerd… (lacht).

Iwata:

Dat klopt, eigenlijk was dit geen onderdeel van de planning. Maar ik wilde zelf wel wat vragen over het geluid stellen, dus misschien is daardoor het balletje gaan rollen (lacht).

Yokota:

Gelukkig maar.

Iwata:

De “geluiden van Mario” zijn over de hele wereld bekend, ze hebben een lange geschiedenis, ook wat de spelmuziek betreft. Elke keer als je met een nieuw idee komt, moet je er tegelijk op letten dat het binnen de bestaande traditie past. Dat brengt vast grote druk met zich mee. Dit keer werd de muziek, net als de vorige keer, door een orkest ingespeeld. Over dat soort dingen en meer, wil ik graag wat vragen stellen. Alvast mijn dank.

Allen:

Nee, de dank is aan ons.

Iwata:

Goed dan. Ik wil jullie allemaal vragen jezelf voor te stellen, en te vertellen over wat je hebt gedaan. Laten we beginnen met Kondo.

Kondo:

Ik ben Kondo, van de Divisie voor analyse en ontwikkeling van entertainment. Net als de vorige keer, bij Mario Galaxy1, was Yokota de geluidsregisseur, en had ik de leiding over een aantal muziekstukken. 1 Mario Galaxy is Super Mario Galaxy, een platformspel dat in november 2007 wereldwijd werd uitgebracht voor het Wii-systeem.

Iwata Asks
Iwata:

Dus Yokota was verantwoordelijk voor het geluid in het algemeen, jij keek mee over zijn schouder, en deed zelf ook wat werk. Ging het ongeveer zo?

Kondo:

Dat klopt. Ik deed ook dienst als een soort supervisor. Het was mijn taak om naar alle voltooide muziek te luisteren en te besluiten of deze wel of niet geschikt was voor een Mario-spel.

Iwata:

Oké, Yokota, nu jij.

Yokota:

Ik ben Yokota van Software-ontwikkelingsafdeling van EAD Tokyo. Ik was de geluidsregisseur van het vorige spel, Super Mario Galaxy, en voor dit spel bekleedde ik dezelfde positie. We hebben veel nieuwe muziek voor dit vervolg geschreven, dus… Ik hoop dat iedereen er met plezier naar luistert.

Iwata Asks
Iwata:

Je bedoelt dat, hoewel het een vervolgspel is, je niet het gevoel hebt dat je de muziek uit de voorganger hebt gerecycled.

Yokota:

Dat klopt. Miyamoto heeft ons zelfs verteld dat we te hard werkten. Hij zei “Als ik jullie gewoon jullie gang laat gaan, willen jullie alles vernieuwen, maar er zijn ook spelers die hielden van de muziek uit het vorige spel, en hopen daar meer van te horen.”

Iwata:

Dus hij wilde niet dat jullie alles overboord zouden gooien.

Yokota:

Nee. Hij zei, "Waar zijn jullie nu mee bezig, helemaal alles nieuw maken?!”

Iwata:

Natuurlijk is het belangrijk om een traditie te beschermen, en we willen de spelers die het vorige spel goed vonden niet tekort doen. Maar goed, daar zit je dan, gevangen tussen die gedachten en het feit dat het niet leuk is om een spel te maken dat vrijwel gelijk is aan de voorganger. Wat doe je dan?

Yokota:

Het is precies zoals je zegt. Het is saai als dingen bij het oude blijven, dus hebben we

Video: veel verschillende arrangementen gemaakt van stukken uit de voorgangers

Terwijl we spraken over Super Mario Galaxy 2, vond ik dat we het ook over het geluid moesten hebben. Daarom heb ik jullie allemaal hier verzameld.
veel verschillende arrangementen gemaakt van stukken uit de voorgangers en stukken uit de Mario-serie . Daar kunnen fans van de voorganger van genieten, maar we hebben ook veel compleet nieuwe stukken geschreven . Volgens mij zijn we zo tot een behoorlijk substantiële soundtrack gekomen.

Iwata:

Ik begrijp het. Oké, Nagamatsu.

Nagamatsu:

Ik ben Nagamatsu van de Divisie voor analyse en ontwikkeling van entertainment. Ik ben vanaf Super Mario Galaxy 2 bij het project betrokken.

Iwata Asks
Iwata:

Hoeveel jaar werk je nu bij ons?

Nagamatsu:

Alweer vier jaar. Vóór Super Mario Galaxy 2, werkte ik aan het geluid voor New Super Mario Bros. Wii2. 2 New Super Mario Bros. Wii: Een actiespel voor de Wii dat in Europa is uitgebracht in november 2009.

Iwata:

Dus het ene Mario-spel na het andere.

Nagamatsu:

Precies.

Iwata:

Goed dan. Om te beginnen vanuit het perspectief van een componist, kun je vertellen hoe je bent begonnen met Super Mario Galaxy 2?

Yokota:

Dit is waarschijnlijk al besproken tijdens de vorige ronde van “Iwata vraagt”, maar dit project begon met het idee om content uit de vorige Mario Galaxy te gebruiken voor een “1.5”-versie. Dus wisten we aanvankelijk niet eens of de muziek wel veranderd moest worden.

Iwata:

Je bedoelt dat veel elementen uit de voorganger opnieuw werden gebruikt, en daarom de muziek misschien ook wel hetzelfde moest blijven.

Yokota:

Dat klopt. Maar toen gingen de ontwerpers hard aan de slag, en kwamen ze met talloze nieuwe ontwerpen.

Iwata:

Dus iedereen was hard aan het werk, en zo kwamen er steeds meer nieuwe dingen.

Yokota:

Precies. Terwijl we allemaal dachten “werk harder, doe meer”, begon een nieuwe wereld gestalte te krijgen. Dat de achtergrond dit keer een blauwe hemel is was erg belangrijk voor de manier waarop we dit keer dachten over de muziek.

Iwata:

Ja, dat idee sprak Miyamoto erg aan. Hij zei "Juist, als je denkt aan Mario, denk je aan een blauwe hemel".

Yokota:

O ja? (lacht)

Iwata:

Hij zei, "Het is prima om Mario door de kosmos te laten vliegen, maar als dat alles is, is het niet echt Mario.” Toen ik hem dat hoorde zeggen, moest ik mezelf echt bedwingen om niet te zeggen, “Maar was jij niet in de eerste plaats de persoon die had bedacht dat dit spel in de ruimte moest plaatsvinden?” (lacht).

Iwata Asks
Yokota:

(lacht). Toen besloten we om Yoshi ook in het spel te plaatsen. We zochten naar frisse, levendige muziek die bij dat wereldbeeld zou passen, met die blauwe lucht als achtergrond.

Iwata:

Dus jullie hielden de vormgeving in het achterhoofd bij het bedenken van de muziek.

Yokota:

Inderdaad. Toen, terwijl ik muziek bedacht die zou passen bij die blauwe hemel en Yoshi, begon ik diep van binnen te beseffen wat belangrijk was bij Mario-muziek.

Iwata:

Je bedoelt dat je nog niet wist wat belangrijk was bij Mario-muziek toen je de muziek voor de voorganger schreef?

Yokota:

Ik was zeer, zeer zenuwachtig toen ik aan het vorige spel werkte.

Iwata:

Bij het vorige spel kreeg je voor het eerst te maken met Mario-muziek, toch? Ik kan me voorstellen dat je toen “zeer, zeer zenuwachtig” was, maar uiteindelijk leek je toch echt de smaak te pakken te krijgen. Ik keek vanaf de zijlijn toe, maar kon duidelijk zien dat Kondo je vertrouwde.

Yokota:

In die tijd worstelde ik nog om de juiste weg te vinden. Maar bij het tweede spel, begon ik te ontdekken waar het bij Mario-muziek om draait. Ik bedoel, mensen die Mario spelen zeggen allemaal, “Het is ook al leuk om alleen naar de muziek te luisteren.”

Iwata:

Ik begrijp het.

Yokota:

Zo kwam ik op de gedachte dat het soort muziek dat mensen van een Mario-spel verlangen, het soort muziek is wat mensen vrolijk maakt. Het soort muziek waar je blij van wordt, of je het nou wilt of niet. Zodat er als vanzelf een glimlach op je gezicht verschijnt.

Iwata:

Hoe denk jij daarover, Kondo?

Kondo:

Daar ben ik het mee eens. Toen ik muziek schreef voor deze Mario, probeerde ik elke melodie nog vrolijker te maken dan de vorige. Maar aan de andere kant, hield ik er ook rekening mee dat het muziek voor Super Mario Galaxy was. Ik denk dat het belangrijk is de juiste balans te vinden.

Yokota:

De blauwe hemel vormde de achtergrond van het belangrijkste beeld van het spel, en daar hebben we veel leuke muziek voor geschreven. De reacties erop waren anders dan anders.

Iwata:

Bedoel je de reacties van het team?

Yokota:

Om te beginnen kregen we reacties van het team, inderdaad. Daarna gaven de mensen van de Mario Club3 en Nintendo of America hun meningen. Bij spellen die deel uitmaken van series, is het altijd moeilijk het vorige werk te overtreffen. 3 Mario Club, Inc. verzorgt het testen van Nintendo-software tijdens de ontwikkeling.

Iwata:

Je worstelt natuurlijk met de druk van de verwachtingen die met het vorige spel zijn geschapen.

Yokota:

Precies. In het vorige werk, hadden we ervoor gekozen een “kosmische kijk op de wereld” op de voorgrond te zetten. Maar dit keer komt Yoshi ook in het spel voor, en dus probeerden we de muziek te schrijven rondom het thema van “de fun van het avonturieren door de kosmos”. Vervolgens kregen we tal van reacties die we bij het vorige spel nooit hadden gehoord. Bijvoorbeeld: “Ik ging dezelfde Galaxy weer binnen omdat ik dat ene melodietje nog eens wilde horen.”

Iwata Asks
Iwata:

Dus schreef je de muziek vanuit het idee dat Mario-muziek gewoon leuk moet zijn om naar te luisteren, en daar werd erg goed op gereageerd.

Yokota:

Inderdaad. We hebben ook een filmpje van de opnames met het orkest. Het zou me zeker deugd doen als je daar eens naar kijkt.

Iwata:

Je had bij het vorige spel de opnames met het orkest ook laten zien. Eerlijk gezegd was dat één van de redenen voor deze ronde van Iwata vraagt, dat ik die opnames graag weer wilde zien (lacht).

Yokota:

(lacht). Nou, daar komt ‘ie dan.


Video: Bekijk de opnamesessie van het orkest

Terwijl we spraken over Super Mario Galaxy 2, vond ik dat we het ook over het geluid moesten hebben. Daarom heb ik jullie allemaal hier verzameld.
Bekijk de opnamesessie van het orkest