• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Welkom bij Nintendo Support

  Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

  Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Belangrijke veiligheidsinformatie - Lees de volgende waarschuwingen voordat je de Wii-console het Wii-systeem installeert en gebruikt. Als dit product door jonge kinderen wordt gebruikt, dient deze informatie door een volwassene te worden gelezen en uitgelegd. Zo niet, dan kan dit tot letsel of beschadiging van eigendommen leiden.

  Scroll omlaag om het hele document te lezen.

   

  WAARSCHUWING - Epileptische aanvallen

  Sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) hebben last van aanvallen en black-outs ten gevolge van flitsend licht en flitsende patronen terwijl ze tv kijken of videogames spelen, zelfs als ze nooit eerder een aanval hebben gehad.

  Personen die wel eens een epileptische aanval hebben gehad, symptomen hebben ervaren die daarmee verband houden, of familieleden hebben die in het verleden dergelijke symptomen hebben ervaren, moeten eerst een arts raadplegen voordat ze beginnen met het spelen van videogames. Iedereen die een aanval heeft gehad, het bewustzijn heeft verloren of andere aan epilepsie gerelateerde symptomen heeft, dient voordat hij/zij videogames speelt een arts te raadplegen.

  Wij adviseren ouders/verzorgers om op hun kinderen te letten als deze videogames spelen. Stop met spelen en neem contact op met een arts als jij of je kind één of meer van de volgende symptomen vertoont: Ouders dienen toezicht te houden terwijl hun kinderen videogames spelen. Stop de game en raadpleeg een arts als je kind een van de volgende symptomen vertoont:

  • Stuiptrekkingen
  • Oogtrillingen of spiersamentrekkingen
  • Bewustzijnsverlies
  • Troebel zicht
  • Onvrijwillige bewegingen
  • Desorientatië

  Om de kans op een epileptische aanval tijdens het spelen van videogames te verkleinen:

  • Ga zo ver mogelijk van het scherm vandaan staan of zitten.
  • Speel videogames op het kleinste beschikbare scherm.
  • Speel niet als je moe bent of slaap nodig hebt.
  • Speel in een goed verlichte kamer.
  • Neem elk uur 10 tot 15 minuten pauze.

   

  WAARSCHUWING - RSI en vermoeide ogen

  Het spelen van videogames kan tot spier- en gewrichtspijn, huidaandoeningen en vermoeide ogen leiden. Volg deze instructies op om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, huidirritatie en vermoeide ogen te voorkomen:

  • Vermijd overmatig spelen. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kinderen niet te lang spelen.
  • Neem elk uur 10 tot 15 minuten pauze, zelfs als je denkt dat dit niet nodig is.
  • Als je handen, gewrichten, armen of ogen moe beginnen te worden of pijn beginnen te doen terwijl je speelt of als je een tintelend, verdoofd, brandend of stijf gevoel gewaarwordt, dien je onmiddellijk te stoppen en een paar uur te rusten voordat je opnieuw begint te spelen.
  • Als je tijdens of na het spelen last van een van de bovenstaande symptomen of van een ander ongemak blijft hebben, dien je te stoppen met spelen en een arts te raadplegen.

   

  WAARSCHUWING - Elektrische schokken

  Elektrische schokken bij het gebruik van de Wii-console vermijden:

  • Gebruik de Wii-console niet tijdens onweer. Bliksem verhoogt het risico op elektrische schokken.
  • Gebruik uitsluitend de stroombron die met de Wii-console is meegeleverd.
  • Gebruik de stroombron niet als de kabels zijn beschadigd, gerafeld of gebarsten.
  • Zorg ervoor dat de stekker goed op het stopcontact of het verlengsnoer is aangesloten.
  • Trek de stekker altijd voorzichtig uit het stopcontact door aan de stekker en niet aan het stekkersnoer te trekken. Zorg er altijd voor dat de POWER-knop is uitgeschakeld voordat je de stekker uit het stopcontact trekt.

   

  VOORZICHTIG - Bewegingsziekte misselijkheid

  Sommige spelers krijgen tijdens het spelen van videogames last van bewegingsziekte. Stop onmiddellijk met spelen als je je duizelig of misselijk voelt, moe bent, last van bewegingsziekte of andere symptomen hebt, als je last van pijn aan je ogen, handen of armen hebt of als je je tijdens het spelen onwel voelt. Rijd geen auto en onderneem geen andere veeleisende activiteiten totdat je je beter voelt.

   

  WAARSCHUWING - Radiostoring

  De Wii-console en de Wii-afstandsbediening kunnen radiogolven uitzenden die de werking van elektronische apparatuur in de buurt (inclusief pacemakers) kunnen beïnvloeden.

  • Gebruik de Wii-console en de Wii-afstandsbediening op minimaal 25 cm van een pacemaker.
  • Raadpleeg als je een pacemaker hebt of een ander medisch implantaat hebt een arts of de fabrikant van het medische apparaat voordat je de Wii-console of de Wii-afstandsbediening gebruikt.

   

  WAARSCHUWING - Blootstelling aan radiostraling

  Om aan de blootstellingslimieten voor radiostraling te voldoen, dient de afstand tussen de Wii-console het Wii-systeem en personen minimaal 20 cm te bedragen. Deze console mag niet bij een andere antenne of transmitter zendsystemen worden geplaatst of in combinatie daarmee worden gebruikt.

   

  VOORZICHTIG - Laserapparaat

  De Wii-console is een Klasse I-laserapparaat. Haal de Wii-console niet uit elkaar. Laat de console uitsluitend door gekwalificeerd personeel onderhouden. Voorzichtig: het uitvoeren van aanpassingen of andere procedures aan de Wii-console die niet in de handleiding worden beschreven, leidt mogelijk tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

  Specificaties:  
  Lasertype: halfgeleiderlaser
  Golflengte laser: 662 nm (gemiddeld standaard) (647 nm ~ 687 nm)
  Laservermogen: max. 0,9 mW
  Numerieke apertuur: 0,6

  VOORZICHTIG - Helderheid van het tv-scherm

  De helderheid van het tv-scherm hangt van de tv af en kan meestal worden aangepast. Speel games altijd met de juiste instellingen voor de helderheid. Een overdreven helder of donker beeld kan tot ongemakken leiden. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de tv voor meer informatie over het aanpassen van de helderheid van de tv.

   

  WAARSCHUWING

  Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Het polsbandje van de Wii-afstandsbediening en het snoer van de Nunchuk leiden mogelijk tot verstikkingsgevaar. De bevestigingstapes voor de sensorbalk, de beschermingslaag van de bevestigingstapes, de sensorbalkstandaard en de sensorbalk bevatten kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

   

  WAARSCHUWING - Zwangerschap en medische aandoeningen

  Raadpleeg als je zwanger bent, aan een hartaandoening lijdt, ademhalings-, rug-, gewrichts- of orthopedische problemen hebt of last van een hoge bloeddruk hebt een arts voordat je Wii-games speelt waarbij fysieke inspanning nodig is. Raadpleeg je arts ook als deze je heeft voorgeschreven fysieke inspanningen te beperken of als je andere medische problemen hebt die door fysieke inspanning kunnen worden verergerd. Personen die voor letsel of aandoeningen aan de vingers, handen of armen worden behandeld, wordt afgeraden de trilfunctie van de Wii-afstandsbediening te gebruiken.

   

  VOORZICHTIG - Beschadiging van de console

  De console kan beschadigd raken als deze wordt omgegooid en met name als dit gebeurt terwijl het schijfstation in gebruik is. De Wii-standaardplaat is meegeleverd om de stabiliteit van de Wii-console te verbeteren en het wordt aanbevolen deze standaardplaat te gebruiken als de console verticaal wordt geplaatst.

   

  VOORZICHTIG - Beschadiging schade aan van het tv-scherm

  Bepaalde televisies zijn gevoelig voor lang stilstaande beelden. Dit kan resulteren in een zogenaamd ingebrand scherm. Het spelen van videogames met veel stilstaande beelden of patronen, of het pauzeren van spellen, kan in bepaalde gevallen tot dit soort schade leiden. Sommige televisies kunnen door de weergave van stilstaand beeld worden beschadigd, omdat het beeld in dit geval mogelijk permanent op het scherm wordt ingebrand. Het spelen van videogames met stilstaande beelden of patronen en videogames in de wachtstand of de pauzestand zetten, kan tot dit soort beschadiging leiden. Als je een pauze neemt, pauzeer dan het spel en zet de tv uit tot je weer verdergaat met spelen.

  Alvorens het Wii-systeem op een tv aan te sluiten, moet eerst alle bij de tv geleverde documentatie worden doorgelezen, om na te gaan of videogames op de tv kunnen worden gespeeld zonder het scherm te beschadigen. Dit geldt vooral voor projectietelevisies.

  Neem voordat je je Wii-systeem op een tv (met name op modellen met front- en retroprojectie) aansluit alle documentatie die met je tv is meegeleverd door om te weten te komen of videogames op de tv kunnen worden gespeeld zonder dat deze wordt beschadigd.

  Neem in geval van twijfel contact met de fabrikant van de tv op. Noch Nintendo noch de licentiehouders van Nintendo kunnen voor beschadiging van je tv aansprakelijk worden gesteld.

   

  WAARSCHUWING - Lekkende batterijen

  Als de vloeistof van lekke batterijen in contact met je ogen komt, dien je je ogen onmiddellijk met veel water te spoelen en een arts te raadplegen, want dit kan tot blindheid of ander letsel leiden. Spoel als de vloeistof van lekke batterijen met je lichaam of je handen in contact komt met veel water. Veeg als de vloeistof van lekke batterijen met je Wii-console in contact komt de console voorzichtig schoon en vermijd direct contact met je handen.

  Om lekkende batterijen te voorkomen:

  • Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar (vervang alle batterijen op hetzelfde moment).
  • Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde merk.
  • Voor de Wii-afstandsbediening raden we het gebruik van alkalinebatterijen aan.
  • Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
  • Lees, als je herlaadbare oplaadbare batterijen gebruikt, de instructies van deze batterijen aandachtig door.
  • Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Zorg ervoor dat de positieve (+) en de negatieve (-) pool in de juiste richting wijzen. Plaats eerst de negatieve pool. Verwijder, als je de batterijen verwijdert, eerst de positieve pool.
  • Werp batterijen niet in open vuur.