การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย

ก่อนเริ่มการตั้งค่า

กรุณาตรวจสอบ 2 สิ่งต่อไปนี้

 • SSID (ชื่อของเราเตอร์ไร้สาย) ของเราเตอร์ไร้สายในบ้านของคุณ
 • รหัสผ่าน (encryption key, security key)

การตั้งค่า

 1. 1

  วาง Nintendo Switch ให้ห่างจากเราเตอร์ไร้สายประมาณ 2-3 เมตร หากอยู่ห่างจากเราเตอร์ไร้สายมากเกินไปอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้

  วาง Nintendo Switch ห่างจากเราเตอร์ไร้สายประมาณ 2-3 เมตร
 2. 2

  กด HOME Button เพื่อแสดงเมนู HOME แล้วเลือก "System Settings"

  กด HOME Button แล้วเลือกเมนู HOME → "System Settings"
 3. 3

  เลือก "Internet" → "Internet Settings"

  "Internet" → "Internet Settings"
 4. 4

  เลือก SSID ของเราเตอร์ไร้สายจาก "Networks Found"

  *หากไม่พบ SSID ให้กด Y Button เพื่อค้นหาเราเตอร์ไร้สายใหม่อีกครั้ง

  *หาก SSID ยังไม่แสดงหรือแสดงเป็นสีเทา ให้ดูที่นี่

  หน้าจอรายการ SSID
 5. 5

  ใส่รหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย หากขึ้นข้อความว่า "Connected" แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  หน้าจอทดสอบการเชื่อมต่อไร้สายที่สำเร็จ

*หน้านี้แสดงภาพของเครื่อง Nintendo Switch + Joy-Con (L)/(R)

การส่งสัญญาณอุปกรณ์วิทยุทำได้เฉพาะในอาคารเท่านั้น ยกเว้นเมื่อสื่อสารกับสถานีฐานหรือสถานีถ่ายทอดสัญญาณเคลื่อนที่ทางบกของระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีย่านความถี่สูง 5.2 GHz