• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Richtlijnen voor community-toernooien

  Publicatiedatum: 24 oktober 2023

  Ingangsdatum: 15 november 2023

  Dank je voor het delen van je passie voor de games, personages en werelden van Nintendo. Nintendo geeft om de community en wil graag personen ondersteunen die deze passie willen vieren door gedenkwaardige coöperatieve en competitieve speelervaringen te creëren. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat fans die dit doen op een manier betrokken zijn bij onze games, personages en werelden die andere fans, spelers en Nintendo positief ondersteunt.

  Met die gedachte als basis hebben we richtlijnen opgesteld die individuele organisatoren moeten volgen bij het organiseren van kleinschalige community-toernooien zonder winstoogmerk (Community-toernooien) met games waarvan Nintendo het auteursrecht bezit (Nintendo-games). Lees onderstaande richtlijnen zorgvuldig door voordat je een Community-toernooi organiseert.

  Community-toernooien kunnen georganiseerd worden door personen (Organisatoren) voor personen die deelnemen aan toernooien (Deelnemers) en voor personen die toernooien bekijken (Toeschouwers), op voorwaarde dat deze richtlijnen gevolgd worden:


  Het Community-toernooi is kleinschalig en niet bedoeld om commerciële winst te maken

  • Community-toernooien mogen geen commerciële inkomsten genereren, behalve voor zover toegestaan door deze richtlijnen.
  • Aan toernooien waarbij fysieke aanwezigheid vereist is (zogenoemde Persoonlijke Community-toernooien) kunnen maximaal 200 Deelnemers meedoen. Aan onlinetoernooien kunnen maximaal 300 Deelnemers meedoen.
  • Organisatoren die in hun rechtsgebied de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt, mogen van Deelnemers inschrijfgeld innen voor een bedrag dat niet hoger is dan het equivalent van £18 / €20 / R360 / 28 CHF per persoon.
   • Het inschrijfgeld dat van Deelnemers wordt geïnd, kan worden gebruikt om de kosten van de organisatie van het toernooi en van de prijzen te dekken.
   • Organisatoren die in hun rechtsgebied de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt, mogen goederen en diensten als prijzen aan Deelnemers verstrekken.
   • Geen enkele prijs mag in totaal hoger zijn dan een marktwaarde van £4,500 / €5,000 / R90,000 / CHF 7,000 of de verboden items bevatten die in V17 hierna worden beschreven.
   • De totale waarde van de geldprijzen die een enkele Organisator in een periode van twaalf maanden kan aanbieden via Community-toernooien mag niet meer bedragen dan het equivalent van £9,000 / €10,000 / R180,000 / CHF 14,000 .
  • Voor Persoonlijke Community-toernooien mogen Organisatoren die in hun rechtsgebied de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt, van Toeschouwers een toegangsprijs vragen van niet meer dan het equivalent van £14 / €15 / R270 / CHF 21 per persoon.
   • Toegangsprijzen die van Toeschouwers geïnd worden, mogen uitsluitend worden gebruikt om de kosten van de organisatie van het toernooi te dekken en mogen niet worden gebruikt voor prijzen.
   • Het innen van vergoedingen van Toeschouwers voor online Community-toernooien is in geen geval toegestaan.
  • Organisatoren die vergoedingen innen, moeten alle boekhouding met betrekking tot de kosten van het organiseren van het evenement onmiddellijk openbaar maken, met inbegrip van inschrijfgelden, toegangsprijzen en verstrekte prijzen door deze op een voor iedereen toegankelijke website en/of op sociale media te publiceren.
  • Bij het organiseren van een Community-toernooi mogen Organisatoren geen goederen, diensten, geld enz. ontvangen van derden als sponsors.
  • Uitsluitend met de voorafgaande toestemming van Deelnemers is het Organisatoren toegestaan inkomsten te genereren met het plaatsen van video's, afbeeldingen/foto's, enz. op persoonlijke accounts met betrekking tot Community-toernooien, conform de Nintendo-gamecontentrichtlijnen voor het delen van video's en afbeeldingen op online-platformen. Het totale bedrag aan inkomsten dat een enkele Organisator in een periode van twaalf maanden met deze activiteiten verdient, mag niet meer bedragen dan het equivalent van £9,000 / €10,000 / R180,000 / CHF 14,000.


  Het toernooi mag onder de volgende voorwaarden gebruikmaken van Nintendo-gamebeelden of -afbeeldingen:

  • Organisatoren kunnen beelden van toernooigameplay tonen op Persoonlijke Community-toernooi-locaties voor games die officieel door Nintendo zijn uitgebracht.
  • Organisatoren mogen opgenomen beelden of screenshots van Nintendo-games gebruiken voor aankondigingsmateriaal van het Community-toernooi, zolang de game officieel is uitgebracht.


  Het Community-toernooi is niet gelieerd aan Nintendo en maakt geen gebruik van handelsmerken of intellectuele eigendommen van Nintendo, behalve in zoverre als toegestaan door deze richtlijnen

  • Community-toernooien mogen niet ten onrechte impliceren dat Nintendo geassocieerd is met het evenement, dit sponsort of anderszins ermee verbonden is en mogen niet worden gepresenteerd als zijnde "officieel" of "goedgekeurd" door Nintendo.
  • De namen van Community-toernooien mogen geen handelsmerken of intellectuele eigendommen van Nintendo bevatten, zoals de bedrijfsnaam, het logo, namen van producten of diensten van Nintendo, zoals bijvoorbeeld gametitels of namen die zijn overgenomen uit Nintendo-games, zoals personagenamen. Dit is met inbegrip van elk verkort of aangepast gebruik van handelsmerken of intellectuele eigendommen van Nintendo.
  • Afgezien van het verwijzen naar de gamenaam om aan te geven welke game gespeeld wordt tijdens het Community-toernooi, mogen Community-toernooien geen gebruik maken van handelsmerken of intellectuele eigendommen van Nintendo, met inbegrip van logo's en afbeeldingen van personages als onderdeel van de activiteit van het Community-toernooi.


  De gebruikte games moeten officieel zijn uitgebracht of de dienst is officieel aangevangen in de regio waar het Community-toernooi plaatsvindt

  • Het is niet toegestaan illegale of gewijzigde versies van Nintendo-games te gebruiken.
  • Games waarmee je online kunt spelen moeten gebruikmaken van de online gameplay-diensten en/of -servers die officieel door Nintendo worden geleverd.


  De Organisator plaatst de volgende mededelingen op de locatie, op toernooi-websites en ander promotiemateriaal:


  De Organisator houdt zich aan de volgende aanvullende bepalingen:

  • Organisatoren zijn ervoor verantwoordelijk dat Community-toernooien voldoen aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bescherming van persoonsgegevens van Deelnemers en Toeschouwers en passende ouderlijke toestemming voor minderjarigen.
  • Organisatoren moeten de gezondheid en veiligheid van Deelnemers en Toeschouwers naar beste vermogen waarborgen.
  • De Organisatoren zullen hun uiterste best doen om een Community-toernooi te creëren dat vriendelijk en gastvrij is voor iedereen, en dat de waardigheid van de Deelnemers volledig respecteert, en zullen geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie tolereren, ook niet op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, ideologie, religie, geloof, afkomst, sociale status, klasse, beroep, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat.
  • De Organisatoren zullen gokken of het gebruik van alcohol of drugs tijdens Community-toernooien niet toestaan.
  • De Organisatoren zullen ervoor zorgen dat Deelnemers en Toeschouwers de leeftijd hebben die overeenkomt met de van toepassing zijnde leeftijdsclassificatie van de game die in het toernooi wordt gebruikt.
  • Voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van een derde partij, moeten Organisatoren afzonderlijk van deze richtlijnen toestemming verkrijgen van de desbetreffende rechthebbenden.


  Bovendien mogen Nintendo-games niet worden gebruikt voor Community-toernooien die:

  • Illegaal zijn of op ongepaste wijze uitgevoerd worden, of als aanstootgevend of anderszins ongepast kunnen worden beschouwd, zoals verder beschreven in V16 hierna.
  • Er niet in slagen de gezondheid, veiligheid en waardigheid van Deelnemers en Toeschouwers te beschermen.
  • Sponsors hebben of die enigerlei entiteit, producten of diensten adverteren of promoten.
  • Campagnes of initiatieven promoten die gebaseerd zijn op persoonlijke of georganiseerde meningen, ideologieën of overtuigingen.
  • Ongeacht wat bevatten dat de waarde van het merk Nintendo en het intellectueel eigendom van Nintendo schaadt.
  • Deze richtlijnen niet navolgen.
  • Wat dan ook bevatten wat Nintendo als ongepast beschouwt.

  Nintendo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken juridische stappen te ondernemen tegen Community-toernooien of deze te annuleren, met inbegrip van toernooien die deze richtlijnen schenden of waarschijnlijk zullen schenden, of Community-toernooien die Nintendo anderszins ongepast acht. Daarnaast kunnen we maatregelen nemen, zoals het verbieden dat personen die deze richtlijnen schenden of bij andere ongepaste acties betrokken zijn, in de toekomst toernooien mogen organiseren.

  Nintendo is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen tussen Organisatoren, Deelnemers, Toeschouwers of derden met betrekking tot de exploitatie van het Community-toernooi. Houd er bovendien rekening mee dat Nintendo niet zal reageren op individuele vragen over de richtlijnen of vragen en antwoorden (V&A).

  We kunnen deze richtlijnen en vragen en antwoorden van tijd tot tijd bijwerken, dus controleer de nieuwste richtlijnen en vragen en antwoorden voordat je een Community-toernooi aankondigt en organiseert.

  Als er speciale bepalingen zijn in andere Nintendo-richtlijnen, dan gelden deze richtlijnen eveneens.


  Een toernooilicentie aanvragen  V1. Wat wordt bedoeld met een 'Community-toernooi' dat is toegestaan volgens deze richtlijnen?

  A1. Een Community-toernooi dat volgens deze richtlijnen is toegestaan, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Tijdens het toernooi zullen auteursrechtelijk beschermde games van Nintendo worden gebruikt
  • Het is een door individuele personen georganiseerd toernooi
  • Het is een toernooi waaraan spelers als individu of non-profitteam deelnemen
  • Het is een toernooi zonder winstoogmerk (toernooien met winstoogmerk omvatten niet alleen toernooien waarbij organisatoren of personen die het toernooi organiseren directe voordelen willen ontvangen, zoals geld, of indirecte voordelen door middel van reclame en promotie, maar ook toernooien die derden ten goede komen.)
  • Het is een kleinschalig gamingtoernooi met 300 of minder deelnemers voor online toernooien, of 200 of minder deelnemers voor zogenoemde persoonlijke toernooien


  V2. Is het gebruik van Nintendo-gamelogo's en afbeeldingen van personages toegestaan om Community-toernooien te promoten? Is het eveneens toegestaan om afbeeldingen uit Nintendo-games te gebruiken om de locatie aan te kleden of om muziek, geluidseffecten etc. uit Nintendo-games als achtergrondmuziek op de locatie te gebruiken?

  A2. Nee, het is niet toegestaan om Nintendo-gamelogo's, afbeeldingen van personages, afbeeldingen, muziek of geluidseffecten uit games te gebruiken voor promoties voor Community-toernooien, versiering van locaties of achtergrondmuziek op de locatie. Het is echter wel toegestaan beeldmateriaal en schermafbeeldingen van Nintendo-games te gebruiken voor promotiemateriaal voor je toernooi.


  V3. Welke toernooien zijn niet toegestaan volgens deze richtlijnen?

  A3. Toernooien die niet zijn toegestaan volgens deze richtlijnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het onderstaande.

  • Toernooien met winstoogmerk (deze zijn niet toegestaan conform deze richtlijnen, ook al vragen ze alleen inschrijfgeld en toegangsprijzen die lager zijn dan de bedragen die in deze richtlijnen zijn gespecificeerd)
  • Online toernooien waarbij Toeschouwers een toegangsprijs moeten betalen
  • Toernooien die het abonneren op of volgen van een YouTube-kanaal, een X-account of een ander streamingkanaal of sociale media-account, of het abonneren op een betaald lidmaatschap als voorwaarde stellen voor deelname aan toernooien of het bekijken van toernooien
  • Toernooien waarbij Deelnemers een deelnamevergoeding of andere onkostenvergoeding ontvangen
  • Toernooien die goederen of geld ontvangen van derden, zoals sponsors
  • Toernooien waarbij eten, drinken of merchandise wordt verkocht

  Houd er rekening mee dat Nintendo momenteel geen toestemming geeft aan individuele personen om commerciële toernooien te organiseren. Wij vragen om je begrip hiervoor.


  V4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het totaal aan toegangsprijzen voor Persoonlijke Community-toernooien niet hoger is dan de totale kosten voor het organiseren van het toernooi?

  A4. Bepaal bij het organiseren van Persoonlijke Community-toernooien waarbij toegangsprijzen worden geïnd vooraf het maximale aantal Toeschouwers en zorg ervoor dat het daadwerkelijke aantal Toeschouwers het maximum niet overschrijdt. Zorg ervoor dat het bedrag dat wordt verkregen door het maximale aantal Toeschouwers te vermenigvuldigen met de toegangsprijs per persoon, niet hoger is dan de kosten voor het organiseren van het toernooi. In het onwaarschijnlijke geval dat het totale bedrag aan geïnde toegangsprijzen de kosten van het organiseren van het toernooi overschrijdt, moet het overtollige bedrag worden terugbetaald aan de Toeschouwers die de toegangsprijs hebben betaald.


  V5. Is het toegestaan om Community-toernooien te vernoemen naar een specifiek product, de naam van een dienst of een derde partij?

  A5. Community-toernooien en Nintendo-games mogen niet worden gebruikt om reclame te maken voor enige entiteit, producten of diensten of deze te promoten, of om campagnes of initiatieven te promoten die zijn gebaseerd op persoonlijke of georganiseerde meningen, ideologieën of overtuigingen. Derhalve is het niet toegestaan de naam van een derde bedrijf, organisatie, product, dienst of handelsnaam te gebruiken als naam voor een Community-toernooi.

  Indien echter alle individuele Organisatoren, Deelnemers en de meerderheid van de Toeschouwers van een Community-toernooi tot één enkele juridische entiteit of organisatie behoren, mag de naam van die entiteit of organisatie worden gebruikt in de naam van het Community-toernooi.

  Bijvoorbeeld: indien alle Organisatoren, Deelnemers en de meerderheid van de Toeschouwers studenten zijn van de XXX Universiteit, is een toernooinaam zoals het "XXX Universeitstoernooi" toegestaan.


  V6. Is het toegestaan om Nintendo-gametitels of namen van personages te gebruiken in de namen van een Community-toernooi?

  A6. Het is niet toegestaan om de handelsmerken of intellectuele eigendommen van Nintendo te gebruiken in de naam van een toernooi. Zo zijn bijvoorbeeld "Super Smash Bros. Super Challenge" en "Splatoon Throwdown" niet toegestaan als namen van Community-toernooien. Het is echter wel toegestaan namen van games op te nemen in de beschrijving van een Community-toernooi om aan te geven welke games in het Community-toernooi zullen worden gebruikt. Evenmin mogen personages van Nintendo niet worden gebruikt in toernooinamen, maar mogen ze wel opgenomen worden in de beschrijving van het toernooi om aan te geven welke personages in het toernooi kunnen worden gebruikt.


  V7. We willen het Community-toernooi livestreamen op netwerkdiensten zoals YouTube. Is dit toegestaan?

  A7. Voor het publiceren of livestreamen van inhoud die verband houdt met het Community-toernooi, zoals video's en afbeeldingen/foto's die beeldmateriaal en screenshots gebruiken die zijn gemaakt van Nintendo-games, op persoonlijke accounts op geschikte sites voor het delen van video's en afbeeldingen, of voor het genereren van inkomsten met het plaatsen van berichten, dient vooraf toestemming verkregen te worden van de Deelnemers. Raadpleeg hiervoor de Nintendo-gamecontentrichtlijnen voor het delen van video's en afbeeldingen op online-platformen in aanvulling op deze richtlijnen. Indien je besluit inkomsten te genereren met je Community-toernooi-gerelateerde berichten, zoals video's en afbeeldingen/foto's, op basis van de Nintendo-gamecontentrichtlijnen voor het delen van video's en afbeeldingen op online-platformen, houd dan rekening met de limieten wat betreft het totale bedrag aan inkomsten dat je kunt verdienen met je berichten, zoals vermeld in deze richtlijnen.

  Houd er rekening mee dat Community-toernooien en Nintendo-games niet mogen worden gebruikt om reclame te maken voor enige entiteit, producten of diensten of deze te promoten, of om campagnes of initiatieven te promoten die zijn gebaseerd op persoonlijke of georganiseerde meningen, ideologieën of overtuigingen. Derhalve dien je ervoor te zorgen dat, met uitzondering van advertenties die zijn toegevoegd door contentdistributieplatforms zoals YouTube, er geen advertenties (met name advertenties en logo's van derden) verschijnen in de video's, afbeeldingen/foto's enz. die jij deelt.


  V8. Zou een Community-toernooi volgens deze richtlijnen zijn toegestaan indien personen verbonden aan een rechtspersoon of organisatie Organisatoren of Deelnemers zijn?

  A8. Indien personen die gerelateerd zijn aan een rechtspersoon of organisatie een Community-toernooi willen organiseren of willen deelnemen aan een Community-toernooi als individu buiten de rechtspersoon of organisatie om en niet in een officiële hoedanigheid namens de rechtspersoon of organisatie, dan zijn Community-toernooien inderdaad toegestaan volgens de richtlijnen. Indien je namens de rechtspersoon of organisatie in een officiële hoedanigheid een toernooi wilt organiseren of daaraan wilt deelnemen, dien je toestemming te vragen en te verkrijgen zoals bechreven in V14.


  V9. Zou een toernooi dat door individuele personen wordt georganiseerd maar voor de exploitatie wordt uitbesteed aan een rechtspersoon of organisatie, volgens deze richtlijnen worden toegestaan?

  A9. Indien de exploitatie van een toernooi of de exploitatie van een livestream wordt uitbesteed aan een rechtspersoon of organisatie, wordt het toernooi geacht te worden georganiseerd door de desbetreffende rechtspersoon of organisatie. Derhalve is dit toernooi niet toegestaan volgens de richtlijnen en is er een formele licentie vereist die moet worden aangevraagd zoals beschreven in V14.


  V10. Is het toegestaan om Nintendo-producten als prijzen voor Community-toernooien te gebruiken?

  A10. Nintendo-producten kunnen als prijzen worden gebruikt zolang het product uitgebracht is in de regio waar het Community-toernooi plaatsvindt. Gebruik geen niet-uitgebrachte producten voor het promoten van Community-toernooien of als prijzen.


  V11. Ik wil een groot toernooi organiseren, met meer dan 300 deelnemers in een online toernooi of meer dan 200 deelnemers in een persoonlijk toernooi. Wat moet ik doen?

  A11. Momenteel geven we geen toestemming aan individuele personen om toernooien te organiseren met meer dan 300 deelnemers in een online toernooi of meer dan 200 deelnemers in een persoonlijk toernooi. We stellen je begrip op prijs. Indien je een toernooi wilt organiseren dat de gestelde limieten overschrijdt, overweeg dan om het toernooi in blokken te verdelen, zoals beschreven in V12. Indien je als organisatie, zoals een vereniging, een toernooi wilt organiseren met Nintendo-games, vraag dan een licentie aan zoals beschreven in V14.


  V12. Het totale aantal Deelnemers in alle blokken zal naar verwachting meer dan 300 bedragen in mijn online toernooi (of meer dan 200 in mijn persoonlijke toernooi). Indien een toernooi opgedeeld is in blokken, zoals blok A, blok B, enzovoort, en het totale aantal Deelnemers in de blokken die op dezelfde dag worden gehouden niet groter is dan 300 personen voor online toernooien of 200 personen voor persoonlijke toernooien, kan ik dan nog steeds een communitytoernooi organiseren op basis van deze richtlijnen?

  A12. Deze richtlijnen staan een Community-toernooi toe dat is opgedeeld in blokken en wordt georganiseerd door één enkele Organisator, zolang het totale aantal Deelnemers per dag niet groter is dan 300 voor online toernooien en 200 voor persoonlijke toernooien. Indien er bijvoorbeeld in een toernooi dat door één Organisator wordt georganiseerd 100 Deelnemers in blok A, 150 Deelnemers in blok B en 80 Deelnemers in blok C zijn, is het op grond van deze richtlijnen niet toegestaan het blok A-toernooi en blok B-toernooi op dezelfde dag te organiseren, aangezien het totale aantal Deelnemers op een dag groter zal zijn dan 200. Deze richtlijnen staan echter toe dat het blok A-toernooi en blok B-toernooi op verschillende dagen worden georganiseerd, aangezien het totale aantal Deelnemers op een dag op geen van beide dagen meer dan 200 zal zijn. Het is volgens deze richtlijnen toegestaan om het blok A-toernooi en blok C-toernooi op dezelfde dag te organiseren, omdat het totale aantal Deelnemers op een dag niet groter dan 200 zal zijn.


  V13. Mogen schoolverenigingen of buurtverenigingen Community-toernooien organiseren volgens deze richtlijnen?

  A13. Schoolverenigingen zijn organisaties. Zij mogen echter zonder licentie wedstrijden organiseren, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan en zij zich houden aan de bepalingen in deze richtlijnen.

  • Deelname aan het toernooi is niet toegankelijk voor het publiek en het aantal Deelnemers is beperkt tot de leden van de schoolvereniging.
  • Het gametoernooi kan een op zichzelf staande onderlinge competitie zijn tussen maximaal twee scholen, maar er zullen niet drie of meer scholen bij betrokken zijn, en het toernooi zal niet dienen voor de positie in of de kwalificatie voor een later toernooi of kampioenschap.

  Bij toernooien die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen de namen van de twee deelnemende scholen of schoolverenigingen in de naam van het toernooi worden gebruikt, zolang de scholen daarmee instemmen. Indien bovenstaande niet van toepassing is op jouw toernooi, of als je een andere organisatie bent dan een school, zoals een buurtvereniging, meld je dan aan zoals aangegeven in V14. Zie vraag 5 indien een individueel persoon de naam van een school of bedrijf wil gebruiken in de naam van een door die persoon georganiseerd Community-toernooi. Scholen kunnen zich ook inschrijven bij en deelnemen aan toernooien die worden georganiseerd door gelicentieerde partners van Nintendo.


  V14. Hoe kunnen rechtspersonen of organisaties gametoernooien organiseren met Nintendo-games?

  A14. Indien een bedrijf of organisatie een gametoernooi met Nintendo-games wil organiseren, moet het bedrijf of de organisatie een afzonderlijke aanvraag bij Nintendo indienen en toestemming verkrijgen om het gametoernooi te organiseren voordat een toernooi wordt aangekondigd. Er wordt een Nintendo-licentienummer toegewezen aan het gametoernooi waarvoor Nintendo een afzonderlijke licentie heeft verleend. Het is uitsluitend ter beoordeling van Nintendo of er al dan niet een licentie wordt verleend aan een bedrijf of organisatie. Indien je een rechtspersoon of organisatie bent die een gametoernooi met Nintendo-games wil organiseren, klik dan hier om je aan te melden.


  V15. Hoe kan ik een gametoernooi organiseren met Nintendo-games als onderdeel van een liefdadigheidsactiviteit van mijn middelbare school?

  A15. Indien leerlingen een gametoernooi willen organiseren met Nintendo-games als onderdeel van de liefdadigheidsactiviteiten van hun school, moet de school waartoe de leerling behoort een afzonderlijke aanvraag bij Nintendo indienen om toestemming te krijgen om het gametoernooi te organiseren. Elk gametoernooi waarvoor Nintendo een afzonderlijke licentie heeft verleend, krijgt van Nintendo een licentienummer. Klik hier om een aanvraag in te dienen.


  V16. Wat wordt bedoeld met "toernooien die illegaal zijn of op ongepaste wijze uitgevoerd worden, of als aanstootgevend of anderszins ongepast kunnen worden beschouwd"?

  A16. Toernooien die illegaal zijn of als aanstootgevend of anderszins ongepast kunnen worden beschouwd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toernooien waarbij:

  • Wet- of regelgeving overtreden wordt
  • Inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten van Nintendo
  • Een vals licentienummer gebruikt wordt
  • De juiste werking of de veiligheid van de producten of diensten van Nintendo belemmerd of in gevaar gebracht wordt
  • Gebruik gemaakt wordt van illegaal gekopieerde of gewijzigde gamesoftware, gamesoftware die geproduceerd is met behulp van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Nintendo zonder toestemming van Nintendo, of gamesoftware die illegaal verkregen is
  • Sprake is van valsspelen, kraken, ongeoorloofde toegang, omzeiling van technische beperkingen, ongeoorloofde wijziging of het gebruik van voorwerpen, hulpmiddelen of diensten die dergelijke fraude, kraken, ongeoorloofde toegang, omzeiling van technische beperkingen of ongeoorloofde wijziging mogelijk maken
  • Niet door Nintendo gelicentieerde gamesystemen, accessoires en software gebruikt worden
  • Videobeelden, afbeeldingen, geluidsbronnen, enz., die niet kunnen worden gebruikt in normale gameplay, maar die door gamesoftware via datamining of andere methoden kunnen worden verkregen
  • Toernooien die anderszins de Community-richtlijnen van Nintendo schenden


  V17. Wat zijn "verboden voorwerpen" die niet als prijs kunnen worden gebruikt?

  A17. Geen van de onderstaande goederen of diensten mag als prijs worden aangeboden tijdens Community-toernooien.

  • Items die illegaal, aanstootgevend of ongepast zijn
  • Illegale producten of diensten, of producten of diensten die inbreuk maken op de rechten van derden
  • Items die discriminerend of misleidend zijn
  • Diensten die gokgerelateerd zijn
  • Informatieproducten zoals virtuele valuta en data
  • Politieke activiteiten of reclame voor specifieke geloofssystemen of ideologieën
  • Alle items of diensten die de normale werking van onze producten of diensten kunnen belemmeren of de veiligheid ervan kunnen schaden
  • Elke activiteit die schadelijk is voor de bedrijfsvoering of het merk van Nintendo
  • Goederen of diensten geleverd door personen die bovengenoemde items of diensten verkopen of daarvoor reclame maken
  • Geneesmiddelen of items die van invloed kunnen zijn op je gezondheid of lichaam
  • Alcohol, sigaretten en andere artikelen met een leeftijdsbeperking
  • Nintendo-producten die niet uitgebracht zijn in de regio waar het Community-toernooi plaatsvindt
  • Producten en diensten gericht op leeftijden ouder dan de leeftijdsclassificatie van de software die in het Community-toernooi gebruikt wordt
  • Wapens en nagemaakte wapens

  Houd er rekening mee dat indien er door de toepasselijke wetgeving andere beperkingen opgelegd zijn inzake de levering van goederen of de prijslimieten voor prijzen, zelfs voor zoverre die door deze richtlijnen worden toegestaan, je eveneens aan de voorwaarden van die beperkingen moet voldoen.


  V18. Onder welke omstandigheden zou Nintendo de annulering van een Community-toernooi aanvragen?

  A18. Nintendo kan naar eigen goeddunken verzoeken om de annulering van Community-toernooien, met inbegrip van toernooien die deze richtlijnen schenden of kunnen schenden, of die Nintendo ongepast acht. Daarnaast kan Nintendo namens een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten anders dan Nintendo verzoeken om annulering van een Community-toernooi, nadat een verzoek van een dergelijke rechthebbende ontvangen is door Nintendo.


  V19. Ik ben van plan een gametoernooi te organiseren en ik heb hierover een aankondiging gedaan voordat deze richtlijnen werden gepubliceerd. In vraag 14 van de richtlijnen staat echter dat ik een afzonderlijke aanvraag moet indienen en toestemming moet krijgen om mijn toernooi te organiseren. Het toernooi zal plaatsvinden na de ingangsdatum van deze richtlijnen. Moet ik een aparte aanvraag indienen om toestemming te krijgen?

  A19. Zie hierna voor informatie over het al dan niet vereist zijn van een aparte aanvraag:

  • Toernooien die zijn aangekondigd vóór de publicatiedatum van deze richtlijnen en die vóór eind 2023 worden gehouden: je hoeft geen aparte aanvraag in te dienen om toestemming te verkrijgen.
  • Toernooien die zijn aangekondigd vóór de publicatiedatum van deze richtlijnen en die in 2024 of later worden gehouden: je moet een aparte aanvraag indienen om toestemming te verkrijgen.
  • Toernooien die zijn aangekondigd na de publicatiedatum van deze richtlijnen en die na de ingangsdatum zullen worden gehouden: je moet een aparte aanvraag indienen om toestemming te verkrijgen.