Loading
DLC
Nintendo Switch

Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! Byoudouin Hou-ou-DON vs Choju-gi-KATSU

DLC playable in Taiko Mode.

*Song: "Byoudouin Hou-ou-DON vs Choju-gi-KATSU"
Easy: ★3 Normal: ★5 Hard: ★6 Extreme: ★7

Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! Byoudouin Hou-ou-DON vs Choju-gi-KATSU

ESRB rating

Supported play modes

TV

Tabletop

Handheld

Release date

December 1, 2021

ESRB rating

Supported play modes

Handheld mode, Tabletop mode, TV mode

Game file size

3 MB